Blog

ZDOLNOŚĆ DO TESTOWANIA W PROWINCJI ALBERTA

ZDOLNOŚĆ DO TESTOWANIA W PROWINCJI ALBERTA

Jan Kowalski
-
Kanada to drugie pod względem powierzchni największe państwo świata. Obecnie tworzy ją aż 10 prowincji, z których każda z nich ma własne władze ustawodawcze i wykonawcze. W związku z tym prawo obowiązujące w Kanadzie nie jest jednolite. Doskonałym tego przykładem są istotne różnice pomiędzy prawodawstwami spadkowymi poszczególnych prowincji wchodzących w skład tego państwa. Kanada jest równocześnie państwem wysoce zdecentralizowanym, które cechuje się bardzo dużą autonomią lokalnych jednostek terytorialnych.
W ramach dzisiejszego artykułu zostanie omówiona zdolność do testowania (tj. procedury sporządzania testamentu) w prowincji Alberta na gruncie aktualnie obowiązującej Ustawy o testamentach i spadkach (Wills and succession act). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem!

Testowanie przez osoby pełnoletnie

Zgodnie z zapisami Wills and succession act (art. 13) obowiązującego w prowincji Alberta ważny na gruncie obowiązującego tam prawa testament może zostać sporządzony przede wszystkim przez osobę pełnoletnią i jednocześnie wystarczająco świadomą do zrozumienia powagi i skutków składanego przez siebie oświadczenia woli w postaci testamentu. Podobnie jak w prawie polskim, w prowincji tej pełnoletność uzyskuje się wraz z ukończeniem 18. roku życia. Obie te przesłanki (pełnoletność oraz zdolność umysłowa) muszą zaistnieć łącznie – sam wiek nie jest wystarczający do sporządzenia wiążącego testamentu.
Przykładowo zatem jeżeli testator co prawda osiągnął narzucony przez ustawodawcę wiek, niemniej nie posiadał on wymaganych przepisami prawa zdolności umysłowych do sporządzenia testamentu, to spisany przez niego akt woli jest nieważny. W takim wypadku testament będzie można z całą pewnością podważyć.

Testowanie przez osoby niepełnoletnie

Znacznie ciekawiej w praktyce wygląda możliwość testowania przez osoby niepełnoletnie. W ich przypadku tak samo, jak w odniesieniu do pełnoletnich testatorów wymagany jest odpowiedni poziom zdolności umysłowych. Możliwość sporządzenia testamentu przez osobę niepełnoletnią została dopuszczona w następujących sytuacjach:

 1. niepełnoletni ma lub miał małżonka, lub dorosłego partnera życiowego;
 2. niepełnoletni należy do regularnych sił zbrojnych Kanady, o których mowa w Ustawie o obronie narodowej;
 3. niepełnoletni należy do innych niż regularne siły zbrojne Kanady formacji wojskowej w Kanadzie i równocześnie w momencie sporządzania testamentu jest on powołany do czynnej służby wojskowej, o której mowa w Ustawie o obronie narodowej;
 4. niepełnoletni został upoważniony do sporządzenia testamentu mocą orzeczenia Trybunału.

Orzeczenie Trybunału

Jak zostało wspomniane powyżej, niepełnoletni może sporządzić ważny testament m.in. na podstawie upoważnienia wydawanego przez Trybunał na wniosek lub w imieniu niepełnoletniego. Przed wydaniem takiego zezwolenia Trybunał powinien każdorazowo dokonać kompleksowej oceny zasadności tego typu upoważnienia. W szczególności Trybunał powinien zbada, czy:

 • niepełnoletni rozumie powagę testamentu oraz skutki związane z jego sporządzeniem;
 • treść testamentu odzwierciedla rzeczywistą wolę niepełnoletniego.

W tym miejscu warto dodać, że Trybunał na mocy analogicznego upoważnienia może również umożliwić niepełnoletniemu testatorowi zarówno zmianę wcześniej sporządzonego przez niego testamentu, jak i jego odwołanie w całości bądź w części. W takich sytuacjach Trybunał podobnie jak w przypadku upoważnienia niepełnoletniego do sporządzenia testamentu dokonuje odpowiedniej weryfikacji.

Spadek z Kanady – usługi Adwokat w Europie

Nasza kancelaria Adwokat w Europie od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dziedziczeniem spadków z zagranicy. W związku z tym nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu licznych spraw spadkowych w różnych państwach świata. Zdając sobie sprawę ze złożoności problematyki zagranicznego prawa spadkowego, wszystkim swoim Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną.
Prawnicy z Adwokat w Europie bardzo chętnie pomogą w każdej sprawie spadkowej z zagranicy, bez względu na jej etap. Nasi prawnicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji również z zakresu innych dziedzin prawa mogących mieć znaczenie w kwestiach nabywania spadku z zagranicy ze szczególnym naciskiem na prawo podatkowe i prawo administracyjne.
Wobec tego, jeśli zostałeś powołany do dziedziczenia w Kanadzie albo w jakimkolwiek innym państwie świata, albo po prostu potrzebujesz fachowej porady prawnej z międzynarodowego prawa spadkowego, nie czekaj i zgłoś się do naszych prawników z kancelarii Adwokat w Europie.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments