Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma «Lawyer in Europe» s.r.o. mieszcząca się ul. Skolska 689/20 w Pradze (110 00).
 2. Dane osobowe zbierane są w prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, objęte są tajemnicą firmy.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy spółki;
  b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – finansową oraz inni prawną powołani w ramach zastępstwa procesowego;
  c) instytucje i podmioty niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej z firmą umowy.
 4. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub usługi konsultacji prawnej, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany przepisami prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do ich aktualizowania, prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. W każdej chwili możecie Państwa cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.