Blog

KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

Jan Kowalski
-

Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodności z jego aktualną wolą. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony praw spadkowych testatora jest zmiana testamentu. W tym miejscu należy podkreślić, że wszelkie ingerencje w poszczególne postanowienia testamentu powinny być poprzedzone dogłębną analizą.

W dzisiejszym artykule przybliżymy zagadnienie kodycylu w prawie spadkowym w Australii. Znajomość niniejszej instytucji prawnej znacząco ułatwia testatorom dokonywanie zmian w swoich testamentach. Co prawda skorzystanie z tej formy nie zawsze jest wystarczające do skutecznej zmiany testamentu, jednakże aktualnie obowiązujące przepisy prawa spadkowego w Australii dopuszczają dokonywanie w ten sposób mniej skomplikowanych zmian ostatniej woli.

Kodycyl nie jest znany wyłącznie na gruncie przepisów prawa spadkowego w Australii. Analogicznie rozwiązania prawne przyjęto również m.in. w prawie spadkowym w USA czy w Kanadzie.

Czym jest kodycyl?

Pojęcie kodycylu wywodzi się z prawa rzymskiego, gdzie było kojarzone z nieformalnym dokonywaniem rozporządzeń majątkowych na wypadek śmierci (mortis causa). Wraz z upływem czasu niniejszy termin nabrał nieco innego znaczenia. Współcześnie przez kodycyl rozumie się dokument sporządzony przez spadkodawcę, na podstawie którego aktualizuje on swoją wolę bez konieczności ustanawiania nowego testamentu w miejsce pierwotnego.

Tym samym kodycyl stanowi stosunkowo przystępną alternatywę dla testatorów zainteresowanych zaktualizowaniem swojego testamentu. Nadal jednak spadkodawcy muszą się liczyć z pewnymi wymogami formalnym, których dopełnienie jest niezbędne do skutecznej prawnie zmiany testamentu.

Kodycyl w prawie spadkowym w Australii – wymogi formalne

Aby sporządzony przez testatora kodycyl był relewantny prawnie, musi odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym w przepisach prawa spadkowego w Australii. Powinien on zostać ustanowiony w procedurze analogicznej do procedury sporządzania testamentu. W szczególności chodzi tu o wymogi sporządzenia kodycylu w obecności wymaganej prawem liczby świadków oraz podpisania go zarówno przez testatora, jak i świadków obecnych w procedurze. W przeciwnym wypadku zmiana testamentu nie będzie skuteczna i całe wysiłki testatora pójdą na marne.

Co istotne, kodycyl powinien być przechowywany w jednym miejscu razem z testamentem. Z praktycznego punktu widzenia testator aktualizujący swoją wolę poprzez kodycyl powinien jeszcze za życia poinformować wykonawcę testamentu o fakcie dokonania zmian w testamencie. Nie tylko pozwoli to na sprawne przeprowadzenie postępowania spadkowego, ale również umożliwi jak najpełniej odtworzyć wolę zmarłego po śmierci.

Ponadto warto wiedzieć, że przepisy prawa spadkowego w Australii dopuszczają możliwość ustanowienia wielu niezależnych od siebie kodycylów, które będą obowiązywać równolegle w tym samym czasie. Bez wątpienia takie rozwiązanie prawne przyznaje testatorom szeroką swobodę w zakresie podejmowania decyzji testamentowych.

Kiedy warto zdecydować się na zmianę testamentu w formie kodycylu?

Na tak postawione pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To, czy kodycyl będzie wystarczający do skutecznej prawnie zmiany testamentu zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy spadkowej. Uważa się bowiem, że kodycyl jest dokumentem umożliwiającym wprowadzanie do testamentu jedynie drobnych zmian.

Natomiast w razie konieczności dokonania bardziej skomplikowanych modyfikacji testamentu konieczne jest sporządzenie nowego oświadczenia testamentowego. Z pewnością jednak kodycyl będzie odpowiedni w wielu różnych sytuacjach. Dla przykładu znajdzie on zastosowanie w razie konieczności:

 • powołania kolejnego zapisobiercy;
 • odwołania części testamentu;
 • zmiany wykonawcy testamentu.

Spadek w Australii – usługi Lawyer in Europe

Dziedziczenie w Australii wymaga dokładnej znajomości licznych przepisów prawa polskiego i zagranicznego. Co więcej, nabywanie spadku w Australii sprawia spadkobiercom oraz zapisobiercom kłopoty także na innych płaszczyznach niezwiązanych w żaden sposób z prawem. Pojawiają się tutaj między innymi zarówno bariery językowe, jak i problemy logistyczne. Z tych powodów dobrze jest rozważyć skorzystanie z usług prawnych kancelarii, które oferują swoim Klientom kompleksową obsługę prawną.

Prawo spadkowe za granicą stanowi jeden z głównych obszarów działalności kancelarii Lawyer in Europe. Dlatego też nasi prawnicy bardzo chętnie udzielą niezbędnego wsparcia wszystkim Klientom zainteresowanym uzyskaniem fachowej porady prawnej bądź innej formy wsparcia w sprawach dziedziczenia za granicą. Skorzystanie z oferty naszej kancelarii to gwarancja bezpieczeństwa, jak i sposób na oszczędzenie zbędnych nerwów. W razie potrzeby serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi prawnikami, dla których międzynarodowe prawo spadkowe to codzienność.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments