Blog

DZIEDZICZENIE NA CYPRZE – NIERUCHOMOŚĆ NALEŻĄCA DO OBCOKRAJOWCA

DZIEDZICZENIE NA CYPRZE – NIERUCHOMOŚĆ NALEŻĄCA DO OBCOKRAJOWCA

Jan Kowalski
-

Ze względu na fakt przynależności Republiki Cypru do Unii Europejskiej obywatele wszystkich państw członkowskich UE są beneficjentami swobody przepływu osób. Dzięki niej mogą oni swobodnie przemieszczać się po całym terytorium Unii i osiedlać się w dowolnym z jej państw członkowskich. Ponad 300 słonecznych dni w ciągu roku, lazurowe Morze Śródziemne, a także wiele pięknych zabytków jedynie zachęcają obcokrajowców do przeprowadzki na Cypr na stałe. Wielu z nich, w tym również Polacy posiadają tam swoje majątki, w szczególności nieruchomości.

Właśnie z tego powodu w ramach dzisiejszego artykułu przedstawimy problematykę ustalania właściwej jurysdykcji w przypadkach dziedziczenia nieruchomości położonych na Cyprze należących do obcokrajowców. W takich sytuacjach odpowiednie zastosowanie znajdują zarówno przepisy prawa spadkowego na Cyprze, jak i przepisy prawa Unii Europejskiej. W szczególności chodzi tu o unijne rozporządzenie spadkowe (650/2010), które obowiązuje od 5 lipca 2012 r. w zdecydowanej większości państw unijnych.

Wybór prawa właściwego dla spraw spadkowych

Z uwagi na obowiązywanie „Europejskiego Rozporządzenia Spadkowego” wewnętrzne przepisy prawa spadkowego na Cyprze muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami tego pierwszego. Rozporządzenia unijne stają się bowiem z mocy prawa tj. ex lege integralną częścią krajowych porządków prawnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i nie wymagają żadnej implementacji. W razie, gdyby prawo spadkowe na Cyprze było niezgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej, wiązać będą wyłącznie przepisy unijne.

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia spadkowego (650/2010) każdy obywatel UE jest uprawniony do podjęcia wyboru w zakresie właściwej jurysdykcji w swojej sprawie spadkowej. Tym samym może on zdecydować, czy wybierze jako właściwe prawo państwa, którego obywatelstwo posiada. Gdy obywatel państwa członkowskiego UE nie dokona żadnego wyboru w tym zakresie, to właściwymi będą organy państwa, w którym miał on ostatnie miejsce zamieszkania bądź zwykłego pobytu przed śmiercią. Przykładowo, jeżeli obywatel RP miał takie miejsce na Cyprze i równocześnie nie złożył stosownego oświadczenia, postępowanie spadkowe w związku z pozostałym po nim spadkiem będzie prowadzone przez właściwe organy ustalone na podstawie przepisów prawa spadkowego na Cyprze.

Dziedziczenie na Cyprze – prawo właściwe dla nieruchomości

Od wspomnianej powyżej możliwości wyboru prawa właściwego przewidzianej w art. 22 rozporządzenia spadkowego (650/2010) istnieją jednak pewne wyjątki. Jeden z nich odnosi się do dziedziczenia nieruchomości. W ich przypadku stan prawny kształtuje się odmiennie, gdyż obywatel państwa unijnego w zasadzie nie ma żadnego wyboru. Nie może on zatem dokonać skutecznego prawnie wyboru prawa właściwego. W razie dziedziczenia nieruchomości właściwym prawem będzie prawo państwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Dla przykładu, jeżeli obywatel RP pozostawił po sobie nieruchomość położoną na terytorium Republiki Cypru, to właściwym do prowadzenia postępowania spadkowego w zakresie niniejszej nieruchomości będą cypryjskie organy państwowe. Bezpośrednie zastosowanie znajdą wówczas przepisy prawa spadkowego na Cyprze. Zarówno wola spadkodawcy, jak i jego ostatnie miejsce zamieszkania czy zwykłego pobytu przed śmiercią nie mają tutaj najmniejszego znaczenia. Wynika to z tego, że obrót nieruchomościami podlega z różnych względów znacznie surowszym obostrzeniom.

Spadek na Cyprze – pomoc prawnika

Dziedzicząc nieruchomość położoną na Cyprze, trzeba pamiętać o konieczności dopełnienia licznym wymogom formalnym przewidzianym przez prawo. Niezbędna jest między innymi dokładna znajomość szeregu przepisów prawa spadkowego na Cyprze, choć nie bez znaczenia pozostają też przepisy innych gałęzi prawa, w szczególności prawa administracyjnego oraz podatkowego. Nabywanie spadku na Cyprze stanowi więc nie lada wyzwanie dla obcokrajowców niezaznajomionych na ogół z tamtejszym porządkiem prawnym. Z tego względu chcąc zagwarantować sobie należyte przeprowadzenie postępowania spadkowego, warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy spadkowej doświadczonemu i wykwalifikowanemu prawnikowi, który jest obeznany w przepisach prawa spadkowego na Cyprze.

Prawnicy z kancelarii Lawyer in Europe bardzo chętnie udzielą kompleksowego wsparcia w sprawach dziedziczenia na Cyprze. W związku z prowadzoną praktyką specjalizują się oni w międzynarodowym prawie spadkowym, dzięki czemu skorzystanie z oferowanych przez nich usług to gwarancja najwyższej jakości, bezpieczeństwa i spokoju. Wieloletnie doświadczenie prawników z Lawyer in Europe jest poparte dużym procentem spraw zakończonych z korzyścią dla naszych Klientów oraz sporą renomą, jaką cieszy się kancelaria. W razie potrzeby serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi fachowcami.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments