Blog

UMOWY O SPADEK W PRAWIE SPADKOWYM W ESTONII

UMOWY O SPADEK W PRAWIE SPADKOWYM W ESTONII

Jan Kowalski
-
Nie jest tajemnicą, że prawo spadkowe to jedna z tych dziedzin prawa, z którą praktycznie każdy z nas prędzej czy później ma do czynienia. Zresztą w grę wchodzi nawet niekiedy prawo spadkowe za granicą i wtedy sytuacja zaczyna się dodatkowo komplikować. Jak bowiem wiadomo, Polacy coraz częściej oraz coraz liczniej wyjeżdżają za granicę głównie ze względów zarobkowych i to właśnie stąd może wynikać powołanie do dziedziczenia za granicą.
Z tego powodu w dzisiejszym artykule przyjrzymy się jednej z instytucji prawa spadkowego za granicą, a mianowicie umowom o spadek w Estonii. Co ciekawe, Estonia jest blisko siedmiokrotnie mniejszym pod względem powierzchni państwem od Polski. Pomimo to słynie z urokliwych miast, rozległych lasów czy regionalnych kuchni, czym potrafi przyciągnąć do siebie niejednego turystę.

Prawo spadkowe Estonia – czym są umowy o spadek?

Przewidziane w przepisach prawa spadkowego w Estonii umowy o spadek są rodzajem dwustronnych umów zawieranych pomiędzy spadkodawcami a innymi osobami, na podstawie których ci pierwsi wyznaczają drugich na swoich spadkobierców lub zapisobierców. Należy pamiętać, że w razie gdy drugą stroną umowy spadkowej jest spadkobierca przymusowy (tj. osoba uprawniona do zachowku), to zgodnie z prawem spadkowym w Estonii zrzeka się ona tym samym swojego udziału w części przymusowej spadku.
Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż przepisy prawa spadkowego w Estonii zastrzegają dla umowy o spadek formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W związku z tym umowa sporządzona w innej formie (np. zwykłej pisemnej) jest bezwzględnie nieważna i tym samym w żaden sposób nie wiąże. Samo zastrzeżenie formy aktu notarialnego rodzi rzecz jasna również inne konsekwencje prawne, zwłaszcza w zakresie odwołania czy zmiany takiej umowy, o czym mowa poniżej.

Prawo spadkowe Estonia – odwołanie i zmiana umowy o spadek

Umowa o spadek może zostać odwołana lub zmieniona za życia spadkodawcy właściwie w każdym momencie. Również i w tym przypadku przepisy prawa spadkowego w Estonii wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Odwołanie (zmiana) następuje bądź w drodze umowy notarialnej, bądź w drodze zawarcia nowej umowy o spadek. Całkowicie inaczej wygląda natomiast możliwość odwołania lub zmiany takiej umowy w przypadku gdy spadkodawca już nie żyje. Umowa może zostać wówczas unieważniona i to tylko i wyłącznie z przyczyn określonych w części ogólnej estońskiego kodeksu cywilnego.
W tym celu konieczne jest złożenie pozwu do sądu spadku. W oparciu o przepisy prawa spadkowego w Estonii przedmiotowe powództwo powinno zostać wniesione w ciągu roku od dnia dowiedzenia się o przyczynie będącej podstawą do stwierdzenia nieważności umowy, nie później jednak niż po upływie 30 lat od dnia otwarcia spadku. Trzeba zauważyć, że unieważnienia umowy o spadek może żądać nie tylko druga strona umowy, ale również osoba trzecia, która byłaby uprawniona do dziedziczenia po spadkodawcy w razie gdyby umowa spadkowa była nieważna.

Prawo spadkowe Estonia – odstąpienie od umowy o spadek

W pewnych sytuacjach spadkodawca może odstąpić od umowy spadkowej, składając drugiej stronie jednostronne oświadczenia woli w formie notarialnej. Co ciekawe, spadkodawca nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może odstąpić od umowy spadkowej bez potrzeby uprzedniego uzyskania zgody swoich przedstawicieli ustawowych. Zgodnie z prawem spadkowym w Estonii odstąpienie od umowy o spadek jest możliwe w następujących przypadkach:

 1. strony zastrzegły w umowie prawo odstąpienia (tzw. umowne prawo odstąpienia);
 2. osoba uprawiona dopuściła się przestępstwa przeciwko spadkodawcy lub jego najbliższym;
 3. osoba uprawniona w sposób rażący narusza ciążący na niej prawny obowiązek alimentacyjny względem spadkodawcy;
 4. osoba uprawniona w sposób umyślny i istotny narusza inne zobowiązanie względem spadkodawcy polegające na wywiązywaniu się z powtarzających się zobowiązań względem spadkodawcy za jego życia.

Spadek z Estonii – adwokat od spraw spadkowych z zagranicy

Sprawy z zakresu prawa spadkowego za granicą z oczywistych względów różnią się od spraw spadkowych w kraju. Z tego powodu, otrzymując spadek z Estonii czy innego obcego państwa bezpiecznym, a zarazem sprawdzonym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług renomowanej kancelarii prawnej, która specjalizuje się niniejszym obszarze. Prawnicy z naszej kancelarii prawnej Adwokat w Europie zajmują się szerokim spektrum takich spraw, w związku z czym w razie takiej potrzeby udzielą kompleksowego wsparcia prawnego na każdym etapie sprawy, a ponadto wypracują dla swojego Klienta najlepsze rozwiązanie.
Adwokat w Europie wyróżnia się spośród innych kancelarii działających na rynku tym, że reprezentuje swoich Klientów i udziela im porad prawnych również w zakresie prawa międzynarodowego i postępowań transgranicznych. Jeżeli więc zostałeś powołany do spadku z Estonii lub potrzebujesz innej formy wsparcia w związku z dziedziczeniem w Estonii serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi prawnikami, którzy udzielą Ci całkowicie bezpłatnej konsultacji prawnej dotyczącej Twojej sprawy spadkowej.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments