Blog

RODZAJE TESTAMENTÓW W BRAZYLII

RODZAJE TESTAMENTÓW W BRAZYLII

Jan Kowalski
-
Ze względu na fakt, że każdy testament stanowi szczególny akt ostatniej woli spadkodawcy, prawodawcy poszczególnych państw świata stawiają spadkodawcom wysokie wymogi formalne, jakie powinni oni spełnić, chcąc sporządzić relewantny prawnie testament. W sytuacji, gdy testament nie spełnia wymogów formalnych, to co do zasady jest on nieważny w świetle prawa obowiązującego w danym państwie, w związku z czym nie wywołuje on zamierzonych skutków prawnych. W takim przypadku (tj. w razie braku ważnego testamentu) dochodzi do dziedziczenia ustawowego, które wiąże się z tym, że wola spadkodawcy nie ma w praktyce żadnego znaczenia.
Dzisiejszy artykuł przybliży rodzaje testamentów, jakie przewiduje aktualnie obowiązujący stan prawny w Brazylii. Jak w większości państw świata, w Brazylii spotykamy się z dwupodziałem testamentów na testamenty zwykłe oraz testamenty specjalne. W takiej właśnie kolejności zostaną pokrótce wskazane poszczególne ich formy przewidziane w prawie obowiązującym w Brazylii.

Testamenty zwykłe w Brazylii

Testamentami zwykłymi w rozumieniu brazylijskiego kodeksu cywilnego są:

 1. testament publiczny;
 2. testament zamknięty;
 3. testament prywatny;
Nie bez przyczyny zdecydowanie największą wagę przypisuje się testamentowi publicznemu. Dzieje się tak, gdyż testament sporządzany w tej formie spisywany jest w specjalnej procedurze przed notariuszem bądź jego zastępcą w obecności co najmniej dwóch świadków. Testament publiczny stanowi równocześnie gwarancję pewności i skuteczności, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, żeby testament sporządzony przed notariuszem nie spełniał określonych prawem wymogów. Ponadto warto wiedzieć, że jedyną formą testowania dopuszczoną w stosunku do niewidomych testatorów jest właśnie forma testamentu publicznego.
Udział notariusza w procedurze testowania jest niezbędny również w przypadku testamentu zamkniętego. W przypadku tego typu testowania, wola testatora nie jest nikomu odczytywana, a jedynie zostaje ona spisana przez spadkodawcę w testamencie. Tak spisany testament jest następnie doręczany notariuszowi w obecności co najmniej dwóch świadków. Rolą notariusza jest zaprotokołowanie (zarejestrowanie) testamentu oraz wydanie specjalnego notarialnego poświadczenia potwierdzającego fakt sporządzenia testamentu zamkniętego. Pewnym ryzykiem związanym z tą formą są potencjalne „ukryte” wady prawne testamentu, które mogą skutkować nieważnością testamentu odpowiednio w całości bądź w części.
Z kolei trzecia z form – testament prywatny– nie wymaga żadnego przedłożenia notariuszowi czy organowi publicznemu. Istota testamentu prywatnego sprowadza się do sporządzenia go na piśmie i podpisania go przez spadkodawcę, a następnie do odczytania przez niego jego treści w obecności co najmniej trzech świadków. Co ciekawe, testament ten może zostać sporządzony w innym języku niż portugalski, o ile język ten jest zrozumiały dla wszystkich świadków obecnych przy procedurze. Zasadniczą korzyścią wyboru tej właśnie formy jest uniknięcie wielu formalności. Wciąż trzeba się jednak liczyć z pewnymi negatywnymi konsekwencjami — przykładowo świadkowie obecni przy procedurze mogą umrzeć przed spadkodawcą i wówczas taki testament nie będzie mógł zostać przez nich potwierdzony.

Testamenty specjalne w Brazylii

Zdecydowanie rzadziej możliwe jest testowanie w formie testamentów specjalnych, do których prawodawca brazylijski zaliczył:

 1. testament morski
 2. testament lotniczy
 3. testament wojskowy
Wszelkie rodzaje testamentów specjalnych sporządzane są w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, wobec czego zostają one w tym miejscu jedynie zasygnalizowane. Tytułem przykładu testament wojskowy w formie ustnej może zostać zawarty wyłącznie w przypadku wojskowego, który bierze udział w walce lub jest ranny. Ważność ustnego testamentu wojskowego wygasa, jeśli testator (żołnierz) nie zmarł w trakcie wojny. Chcąc dokonać skutecznego rozporządzenia swoim majątkiem, żołnierz jest wówczas obowiązany sporządzić nowy testament.
Warto jednak podkreślić, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z testamentem zwykłym, czy też z testamentem specjalnym, oba powyższe rodzaje testowania pozostają względem siebie prawnie równorzędne pod warunkiem, że zostały zawarte w zgodzie z postanowieniami przewidzianymi w przepisach prawa.

Spadek z Brazylii

W Brazylii mieszka aktualnie liczna Polonia, w związku z czym zdarzają się sytuacje, w których ktoś z naszych krewnych zdecydował się na życie na emigracji w tym kraju. Z tego względu istnieje możliwość uzyskania spadku z Brazylii. Biorąc pod uwagę liczne różnice pomiędzy prawem brazylijskim a prawem polskim, dobrym rozwiązaniem w przypadku spadku z zagranicy okazuje się powierzenie swojej sprawy spadkowej specjaliście, który biegle orientuje się w skomplikowanych przepisach międzynarodowego prawa spadkowego.
Prawnicy z Adwokat w Europie to doświadczeni fachowcy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych przed zagranicznymi organami i instytucjami publicznymi. W razie potrzeby skorzystania z usług profesjonalistów serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi prawnikami celem umówienia porady prawnej. Bardzo chętnie udzielimy wsparcia wszystkim naszym Klientom na każdym etapie sprawy.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments