Blog

PRAWO SPADKOWE WE WŁOSZECH – W JAKI SPOSÓB MOŻNA ODWOŁAĆ TESTAMENT?

PRAWO SPADKOWE WE WŁOSZECH – W JAKI SPOSÓB MOŻNA ODWOŁAĆ TESTAMENT?

Jan Kowalski
-
Zgodnie z przepisami prawa spadkowego we Włoszech testament jest odwołalnym oświadczeniem woli spadkodawcy. Zastrzeżenie przeciwne zawarte w testamencie, na podstawie którego odwołanie lub zmiana testamentu są zabronione, są bezskuteczne, a zatem w żaden sposób nie wiążą testatora. Wiadomym jest bowiem, że życie każdego człowieka potrafi być pełne nieprzewidywalnych zmian i wówczas dokonanie odpowiednich zmian w testamencie czy nawet jego odwołanie są wręcz konieczne.
Mając na względzie powyższe, nasz dzisiejszy artykuł został poświęcony tematyce odwoływania testamentów na podstawie przepisów prawa spadkowego we Włoszech. Jak wiadomo, Włochy to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych państw na mapie Europy, które słynie nie tylko ze znanej na cały świat kuchni włoskiej, ale również szykownej mody czy wysokiej klasy marek samochodowych.

Dziedziczenie Włochy – kiedy można odwołać testament i w jaki sposób to zrobić?

Na dobrą sprawę przepisy prawa spadkowego we Włoszech uprawniają testatorów do odwoływania swoich testamentów w każdym czasie. Wyjątkowo może się jednak zdarzyć tak, że odwołanie testamentu nie będzie możliwe. Dzieje się tak przede wszystkim w razie utraty przez testatora zdolności do czynności prawnych, jak i w przypadkach, gdy testator znajduje się choćby nawet chwilowo w stanie wyłączającym świadome powzięcie woli. Z uwagi na osobisty charakter czynności prawnych związanych z testowaniem prawo spadkowe we Włoszech słusznie wprowadza zatem w tym zakresie pewne ograniczenia.
Zdając już sobie sprawę z tego, że testament jest aktem odwołalnym i że można go odwołać praktycznie zawsze, w dalszej kolejności należy przejść do krótkiego omówienia poszczególnych sposobów, poprzez które testator może odwołać swój testament. Prawo spadkowe we Włoszech wyróżnia tutaj w zasadzie następujące sposoby: wyraźny; milczący; rzekomy. 1. Dziedziczenie Włochy – wyraźne odwołanie testamentu Jak słusznie sugeruje już sama nazwa, wyraźne odwołanie testamentu budzi zdecydowanie najmniej wątpliwości w praktyce. W myśl przepisów prawa spadkowego we Włoszech następuje ono bądź poprzez sporządzenie nowego testamentu, bądź poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli przed notariuszem w obecności co najmniej dwóch świadków, poprzez które spadkodawca uchyla w całości albo w części swój pierwotny testament. Co istotne, w tym drugim wariancie notariusz sporządza akt notarialny, co pociąga za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. W tym miejscu warto dodać, że bez względu na sposób odwołania testamentu wybrany przez testatora odwołanie może być co do zasady całkowite bądź jedynie częściowe. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie decydujące powinny przede wszystkim kryteria obiektywne. 2. Dziedziczenie Włochy – milczące odwołanie testamentu Sposób ten bywa niekiedy określany również jako „dorozumiany” albo „domniemany” z uwagi na fakt, że odwołanie nie jest już takie oczywiste jak w przypadku odwołania, o którym mowa w akapicie powyżej. Po pierwsze milczące odwołanie testamentu może mieć miejsce w przypadku sporządzenia testamentu późniejszego zawierającego postanowienia niespójne z treścią poprzedniego. Zgodnie uznaje się bowiem, że wola późniejsza lepiej oddaje aktualne preferencje testatora. Po drugie przepisy prawa spadkowego we Włoszech domniemywają odwołanie testamentu w momencie, gdy testament tajemny (testamento segreto) zostanie odebrany od notariusza lub innej osoby pełniącej funkcję depozytariusza. Trzeba jednak pamiętać o tym, że testament taki może zostać uznany za ważny testament holograficzny (testamento olografo). W obrębie tej grupy w grę wchodzi także odwołanie testamentu przez jego zniszczenie. 3. Dziedziczenie Włochy – rzekome odwołanie testamentu Ostatni ze sposobów odwołania testamentu, jaki został przewidziany w przepisach prawa spadkowego we Włoszech, związany jest z pojawieniem się dzieci w rodzinie spadkodawcy. Testament nie zostaje jednak odwołany, jeżeli spadkodawcy był wiadomy fakt ich istnienia czy pojawienia się ich w przyszłości. Przyczynami odwołania testamentu są: istnienie lub urodzenie się (również po śmierci spadkodawcy) zstępnego, o którym spadkodawca nie wiedział; po sporządzeniu testamentu nastąpiła legitymizacja lub przysposobienie dziecka; spadkodawca uznał dziecko pozamałżeńskie; dziecko zostało poczęte w chwili sporządzania testamentu.

Spadek z Włoch – o czym trzeba pamiętać?

Poza oczywistą koniecznością znajomości szeregu przepisów prawa spadkowego we Włoszech powołanie do spadku z Włoch wymaga również znajomości tamtejszego języka. Będzie on potrzebny nie tylko do prowadzenia oficjalnej korespondencji z włoskimi urzędami, ale także do komunikacji z lokalnym prawnikiem specjalizującym się w spadkach. Oprócz naturalnego stresu czy okresu żałoby po zmarłym dochodzą na dodatek problemy logistyczne – w szczególności pojawia się potrzeba sprowadzenia zwłok z zagranicy, co nie jest zresztą takie łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że na co dzień nie mamy do czynienia z takimi problemami.
Bezpiecznym i sprawdzonym wyjściem w tego typu sytuacjach jest skorzystanie z usług doświadczonego prawnika. Dla zawodowca spadek z zagranicy nie będzie bowiem stanowił najmniejszego problemu. Prawnicy z Adwokat w Europie bardzo chętnie podejmą się każdej sprawy spadkowej z zagranicy. W związku z prowadzoną praktyką nasi adwokaci i radcowie prawni zdobyli bardzo duże doświadczenie w nabywaniu spadków z różnych części świata, co czyni naszą kancelarię unikalną w skali całego kraju. Jeżeli więc otrzymałeś spadek we Włoszech czy innym państwie świata, zapraszamy do kontaktu z Adwokat w Europie, gdzie służymy Ci pełnym zakresem wsparcia.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments