Blog

PRAWO SPADKOWE W CHORWACJI – KIM JEST WYKONAWCA TESTAMENTU?

PRAWO SPADKOWE W CHORWACJI – KIM JEST WYKONAWCA TESTAMENTU?

Jan Kowalski
-
Powołanie wykonawcy testamentu to prawo, a nie obowiązek spadkodawcy. W wielu przypadkach warto zdecydować się na jego wyznaczenie, ponieważ głównym zadaniem osoby sprawującej tę jakże odpowiedzialną funkcję jest przede wszystkim zapewnienie sprawnej realizacji postanowień testamentu. Stąd też w ramach dzisiejszego artykułu postanowiliśmy omówić rolę wykonawcy testamentu na gruncie przepisów prawa spadkowego w Chorwacji. Jak wiadomo, kwestie związane z dziedziczeniem za granicą nabierają coraz większego znaczenia w praktyce. Z pewnością bardzo wielu z nas ma przecież swoich bliskich, którzy zdecydowali się na życie na emigracji.
Jako że prawo spadkowe za granicą nie jest jednolite, co kraj, to obyczaj – niemal każda instytucja prawa spadkowego w świetle przepisów prawnych obowiązujących w jednym państwie różni się pod pewnymi względami z analogicznymi konstrukcjami przyjętymi w innych krajach. Wydawać by się mogło, że z uwagi na członkostwo Polski i Chorwacji w strukturach Unii Europejskiej, przepisy w tym zakresie nie będą się między sobą zbytnio różnić, jednakże nic bardziej mylnego. Będąc powołanym do spadku z zagranicy nie warto więc działać na własną rękę, a przeciwnie – zdecydować się na powierzenie swojej sprawy zawodowcowi.

Dziedziczenie Chorwacja – ustanowienie wykonawcy testamentu

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Chorwacji spadkodawca jest uprawniony do wyznaczenia wykonawcy testamentu. Mając na uwadze, jak ważna jest to funkcja, dobrze, aby wykonawcą testamentu została osoba, którą łączył ze spadkodawcą szczególny stosunek zaufania. Może to być więc w szczególności członek rodziny lub bliski przyjaciel. Prawo spadkowe w Chorwacji nie wprowadza jednak w tym zakresie żadnych większych ograniczeń. Przepisy stanowią, iż wykonawcą testamentu może zostać każda osoba posiadająca zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i osoba prawna. Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie temu, by wykonawcą testamentu był jeden ze spadkobierców.
Na podstawie przepisów prawa spadkowego w Chorwacji spadkodawca może ustanowić jednego lub większą liczbę wykonawców swojego testamentu. Wybór w tym zakresie należy do niego. Najbezpieczniej zdecydować się jednak na wyznaczenie co najmniej dwóch takich osób, gdyż osoba, której spadkodawca zdecydował się powierzyć funkcję wykonawcy testamentu, nie ma obowiązku godzić się na jej sprawowanie. Poza tym w razie, gdy wyznaczone osoby wyrażą zgodę na występowanie w tym charakterze, to działając łącznie są niejako obowiązane do współdziałania, dzięki czemu istnieje znacznie większa szansa, że będą one postępować w zgodzie z ostatnią wolą spadkodawcy.

Dziedziczenie Chorwacja – zadania, prawa i obowiązki wykonawcy testamentu

Oczywistym jest, że niemal każda funkcja wiąże się z przejęciem określonych zadań i obowiązków, jak i również nabyciem pewnych praw. I tak do głównych zadań wykonawcy testamentu w świetle przepisów prawa spadkowego w Chorwacji należą: podejmowanie czynności niezbędnych do zachowania spadku, zarządzanie spadkiem w imieniu i na rzecz spadkodawcy, spłata ewentualnych długów i wykonanie zapisów, czuwanie nad należytym wykonaniem ostatniej woli zmarłego. Chcąc móc skutecznie wykonywać wszelkie te czynności, wykonawca testamentu powinien wystąpić do sądu spadku z wnioskiem o wydanie mu specjalnego zaświadczenia o jego zdolności i uprawnieniach. Dokumentowi takiemu przysługuje rękojmia wiary publicznej.
Przepisy prawa spadkowego w Chorwacji przewidują ponadto, że wykonawcy testamentu przysługuje prawo do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów w związku z pełnioną funkcją oraz prawo do uzyskania odpowiedniego wynagrodzenia. Wysokość tego drugiego ustala sąd spadku. Co ważne, niezwłocznie po zakończeniu sprawowania funkcji, wykonawca testamentu jest obowiązany do złożenia sprawozdania przed sądem spadku z podjętych czynności. Sprawozdanie to musi zostać przez niego sporządzone z należytą starannością, gdyż w przeciwnym wypadku będzie on ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

Spadek Chorwacja – dziedziczenie na Chorwacji

Bez cienia wątpliwości swoboda podróżowania po Europie jest zdecydowanie największa od lat. Z tego też powodu praktycznie każdy z nas ma z pewnością jakąś rodzinę żyjącą na co dzień właśnie w zagranicznym państwie. Być może jest to akurat Chorwacja, która słynie z pięknych krajobrazów oraz licznych atrakcji turystycznych. Stąd też może wynikać otrzymanie spadku na Chorwacji i wówczas spadkobiercy-obcokrajowcy zazwyczaj nie wiedzą jak postępować. To jednak wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę, że mało kto orientuje się w przepisach prawa spadkowego w Chorwacji czy zna tamtejszy język. Na szczęście nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia.
A mianowicie w razie powołania do spadku z zagranicy zapraszamy do skontaktowania się z prawnikami z Adwokat w Europie. W ramach prowadzonej działalności nasi specjaliści zajmują się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa spadkowego za granicą, a jako że robią to już od wielu lat, mają w tym obszarze bardzo duże doświadczenie. Dlatego też bardzo chętnie podejmą się wszelkich spraw związanych z dziedziczeniem za granicą. Co istotne, świadczone przez nas usługi mają charakter kompleksowy. Cenimy sobie bowiem czas naszego Klienta, w związku z czym oferujemy mu szeroki wachlarz usług oraz wysoką jakość obsługi prawnej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments