Blog

ODWOŁANIE TESTAMENTU NA GRUNCIE PRAWA SPADKOWEGO W KANADZIE

ODWOŁANIE TESTAMENTU NA GRUNCIE PRAWA SPADKOWEGO W KANADZIE

Jan Kowalski
-

Dziedziczenie w Kanadzie jest szczególnie skomplikowane. Mianowicie podobnie jak w USA, w państwie tym stanowienie przepisów prawa spadkowego należy do kompetencji władz federalnych. Z tego wynika fakt, że prawo spadkowe w Kanadzie nie jest jednolite. W zależności od danej prowincji spotykamy się z odmiennymi rozwiązaniami przyjętymi w prawie. Często te różnice są na tyle istotne, że sprawiają naprawdę duże problemy osobom dziedziczącym spadek w Kanadzie. Z drugiej strony istnieją jednak pewne podobieństwa, które można odnieść do całego systemu prawa spadkowego w Kanadzie.

Dzisiejszy artykuł został poświęcony jednemu z takich zagadnień. Mowa o możliwości odwołania testamentu na gruncie przepisów prawa spadkowego w Kanadzie. Co prawda nasze rozważania oparliśmy na przepisach obowiązujących w Ontario, niemniej zasadniczo są one zbliżone w odniesieniu do przepisów obowiązujących w pozostałych kanadyjskich prowincjach.

Dziedziczenie w Kanadzie — sposoby odwołania testamentu w Ontario

Oświadczenie testamentowe jako szczególny akt ostatniej woli testatora jest rzecz jasna oświadczeniem odwołalnym. Możliwość odwołania testamentu nie budzi najmniejszych wątpliwości, biorąc pod uwagę przede wszystkim przedmiot tego typu rozporządzeń majątkowych. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Kanadzie odwołanie testamentu może być częściowe bądź też odnosić się do całego testamentu. Do głównych sposobów, poprzez które testator może odwołać swój testament, należą:

 • napisanie nowego testamentu;
 • sporządzenie specjalnego oświadczenia, na podstawie którego testator odwołuje swój pierwotny testament;
 • zniszczenie testamentu przez testatora lub osobę trzecią, w szczególności poprzez jego podarcie bądź spalenie.

Co więcej, prawo spadkowe w Kanadzie wymaga od testatora dochowania pewnych wymogów formalnych. W przeciwnym razie odwołanie testamentu może nie być skuteczne.

Odwołanie testamentu a jego zmiana

Przepisy prawa spadkowego w Kanadzie umożliwiają testatorom zarówno odwoływanie swoich testamentów, jak i ich zmienianie. Odwołanie woli pociąga za sobą znacznie dalej idące skutki prawne. Wybór, którego dokona testator, należy tylko i wyłącznie do niego samego. Powinien on zdecydować, które z wyżej wymienionych rozwiązań będzie właściwsze w jego konkretnej sytuacji. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem w Kanadzie, czy w jakimkolwiek innym państwie świata, powody, dla których testatorzy decydują się na odwołanie lub zmianę swoich testamentów, są właściwie takie same. Wśród najczęstszych przyczyn wskazuje się na:

 • narodziny kolejnego spadkobiercy;
 • zmiany w stanie cywilnym testatora np. zawarcie małżeństwa;
 • poważne skonfliktowanie się testatora z osobą powołaną przez niego do dziedziczenia.

W razie gdy pojawi się taka lub inna sytuacja stanowiąca podstawę do odwołania bądź zmiany testamentu, testator nie zawsze jest przekonany, którą z opcji powinien wybrać. Wówczas najlepszym rozwiązaniem okazuje się powierzenie swojej sprawy doświadczonemu prawnikowi, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Zmiany w prawie spadkowym w Kanadzie – prowincja Ontario

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym w prowincji Ontario zawarcie kolejnego małżeństwa przez testatora co do zasady automatycznie odwoływało sporządzony przez niego wcześniej testament. Jednakże od 1 stycznia 2022 r. stan prawny w tym zakresie kształtuje się zgoła odmiennie. Tym samym ponowne zamążpójście nie wiąże się już z odwołaniem testamentu z mocy prawa.

Powyższa nowelizacja Ontario’s Succession Law Reform Act jest niezwykle istotna. Wraz z nią zmieniła się również m.in. sytuacja prawna małżonków pozostających w separacji. Ci nie są już uprawnieni do dziedziczenia z mocy prawa.

Dziedziczenie w Kanadzie – profesjonalne usługi prawne Lawyer in Europe

Skomplikowane przepisy prawa spadkowego w Kanadzie oraz konieczność poświęcenia sporego nakładu czasu zniechęcają obcokrajowców pochodzących spoza Kanady do dopełnienia wszystkich formalności w związku z nabywaniem spadku w tym państwie. Każde zaniechanie może okazać się jednak bardzo kosztowne. W najgorszym wypadku może się ono wiązać nawet z utratą spadku, choć zdecydowanie częściej kończy się na nałożeniu określonej kary pieniężnej. Z tego względu znacznie bezpieczniej jest powierzyć swoją sprawę doświadczonemu w prawie spadkowym w Kanadzie prawnikowi, który pomoże w przeprowadzeniu procedury w zgodzie z przepisami prawa.

Kancelaria prawna Lawyer in Europe z wielką przyjemnością podejmie się każdej sprawy spadkowej zza granicy. Międzynarodowe prawo spadkowe jest bowiem głównym obszarem, w którym specjalizują się nasi prawnicy. W razie potrzeby serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Udzielimy niezbędnego wsparcia na każdym etapie sprawy.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments