Blog

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCY ZA DŁUGI W CHORWACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCY ZA DŁUGI W CHORWACJI

Jan Kowalski
-

Przeważnie przyjęcie spadku kojarzone jest przez spadkobiercę z powiększeniem swojego majątku. W praktyce jednak niezwykle często zapomina się o możliwych długach spadkodawcy, co jak się później okazuje, w wielu przypadkach może sporo kosztować niczego nieświadomych spadkobierców. Z uwagi na powagę oświadczeń woli w przedmiocie odpowiednio przyjęcia bądź zrzeczenia się spadku oraz ze względu na doniosłe skutki prawne tego typu oświadczeń wszelkie decyzje związane z dziedziczeniem powinny być dokładnie rozważone.

W ramach dzisiejszego artykułu przeanalizujemy zagadnienie odpowiedzialności spadkobiercy za długi pozostałe po zmarłym spadkodawcy na gruncie aktualnie obowiązującego prawa spadkowego w Chorwacji. Znajomość niniejszej tematyki jest szczególnie istotna w przypadku nabywania spadku w Chorwacji.

Kto ponosi odpowiedzialność za długi spadkodawcy?

Obecnie dziedziczenie w Chorwacji jest regulowane przez ustawę Zakon o nasleđivanju (Ustawa o dziedziczeniu). Mając na uwadze tematykę naszego dzisiejszego artykułu, kluczową rolę odgrywa art. 139 wyżej wymienionej ustawy. W myśl przytoczonego przepisu prawnego odpowiedzialność za długi pozostałe po zmarłym spadkodawcy ponoszą spadkobiercy, którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu spadku. A contrario spadkobiercy, którzy zrzekli się spadku, nie ponoszą odpowiedzialności za długi pozostałe po zmarłym spadkodawcy.

Zakres odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkodawcy

Odpowiedzialność spadkobiercy ma osobisty charakter, co oznacza, że spadkobierca odpowiada przed wierzycielami spadkodawcy całym swoim majątkiem. Na gruncie prawa spadkowego w Chorwacji odpowiedzialność spadkobiercy za długi pozostałe po zmarłym spadkodawcy została jednak ograniczona do wysokości wartości odziedziczonego przez spadkobiercę majątku. A zatem spadkobierca co do zasady nie powinien odpowiadać w zakresie szerszym ponad to, co odziedziczył w związku z nabywanym spadkiem z Chorwacji.

Wielość spadkobierców, istota odpowiedzialności solidarnej spadkobierców

W sytuacjach, kiedy spadek z Chorwacji dziedziczony jest przez co najmniej dwóch spadkobierców, każdy z nich ponosi solidarną odpowiedzialność za długi zmarłego spadkodawcy. Oznacza to, że wierzyciel spadkodawcy może domagać się zaspokojenia swojego roszczenia od jednego ze spadkobierców lub od każdego z nich. Pomimo to każdy ze spadkobierców nadal odpowiada do wysokości swojego udziału w spadku. Wobec tego odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania pozostałe po zmarłym spadkodawcy ma charakter zindywidualizowany. W razie, gdy jeden z dłużników (spadkobierców) pokryje całość długu, dłużnik ten będzie mógł wystąpić ze swoistym roszczeniem regresowym w stosunku do pozostałych dłużników.

Dziedziczenie w Chorwacji, a ewentualne długi spadkodawcy

W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z art. 133 ustawy Zakon o nasleđivanju nie jest możliwe zrzeczenie się spadku w części lub z zastrzeżeniem warunku. Z powyższego wynika, że oświadczenie spadkobiercy, na podstawie którego ten próbowałby przyjąć spadek wyłącznie w zakresie jego aktywów, byłoby sprzeczne z chorwackim prawem spadkowym i nie wywołałoby żadnych skutków prawnych. Oświadczenie o zrzeczeniu się spadku może bowiem odnosić się do całego udziału w spadku, na co wprost wskazują przepisy komentowanej ustawy.

Dlatego też będąc powołanym do dziedziczenia w Chorwacji, spadkobierca powinien sporządzić swoistego rodzaju rachunek zysków i strat przed powzięciem jakichkolwiek decyzji w tym zakresie. W pierwszej kolejności powinien on zorientować się w miarę swoich możliwości, czy spadkodawca pozostawił po sobie jakieś długi. Nie zawsze jest to jednak oczywiste. W takim wypadku niezbędna może okazać się pomoc prawnika, który dołoży wszelkich starań w celu ustalenia ewentualnych nieuregulowanych zobowiązań zmarłego spadkodawcy.

Nasze usługi prawne w Chorwacji

Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się spadku nie należy rzecz jasna do najprostszych decyzji, jednakże w pewnych sytuacjach stanowi zdecydowanie najbezpieczniejsze rozwiązanie prowadzące do uwolnienia się od długów, jakie pozostawił po sobie zmarły spadkodawca.

Nasza kancelaria prawna Lawyer in Europe świadczy profesjonalne usługi w zakresie międzynarodowego prawa spadkowego. Zważywszy na wieloletnią praktykę naszych prawników, Klienci korzystający z oferowanych przez nas usług darzą nas dużym zaufaniem, na które pracowaliśmy latami.

Niejednokrotnie dziedziczenie w Chorwacji sprawia spadkobiercom wiele problemów wynikających z nieznajomości przepisów tamtejszego prawa spadkowego. W razie powołania do dziedziczenia spadku w Chorwacji zgłoś się do nas, a my z przyjemnością podejmiemy się powierzonej nam sprawy z myślą o ochronie interesu naszego Klienta. W razie potrzeby serdecznie zapraszamy do kontaktu.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments