Blog

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW ZA DŁUGI SPADKODAWCY W PRAWIE SPADKOWYM W LITWIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW ZA DŁUGI SPADKODAWCY W PRAWIE SPADKOWYM W LITWIE

Jan Kowalski
-

Nabycie spadku kojarzy się nam najczęściej z powiększeniem naszego majątku. Niestety nie zawsze, jak się później okazuje, jest to prawdą. Mianowicie spadek definiuje się jako ogół określonych praw i obowiązków. Składa się on zatem zarówno z aktywów, jak i pasywów. Te ostatnie obejmują w szczególności długi spadkodawcy nieuregulowane przez niego za życia.

Dzisiejszy artykuł poświęciliśmy problematyce odpowiedzialności spadkobierców za długi pozostałe po spadkodawcy na gruncie prawa spadkowego w Litwie. Znajomość niniejszej tematyki jest niezwykle istotna dla osób powołanych do dziedziczenia w tym państwie. Prawo spadkowe w Litwie reguluje przede wszystkim Księga V Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (tj. litewski kodeks cywilny).

Dziedziczenie w Litwie – kiedy powstaje odpowiedzialność za długi?

W świetle prawa spadkowego w Litwie odpowiedzialność za długi po zmarłym powstaje z chwilą złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku. Co istotne, przepisy prawa spadkowego w Litwie nie pozwalają spadkobiercy na przyjęcie spadku jedynie w części, zwalniając się tym samym z odpowiedzialności za długi. Takie oświadczenie należałoby uznać za bezwzględnie nieważne, a zatem nikogo niewiążące.

Zważywszy na daleko idące konsekwencje oświadczenia w sprawie przyjęcia spadku, spadkobierca przed jego złożeniem powinien w miarę swoich możliwości ustalić ostatnią sytuację finansową spadkodawcy oraz przekalkulować, czy przyjęcie spadku jest dla niego korzystne z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Nie zawsze jednak jest na to czas, a co więcej, spadkobiercy często nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Bezpiecznym i sprawdzonym wyjściem w takiej sytuacji jest skorzystanie z usług doświadczonego prawnika, który dokona wszelkich niezbędnych ustaleń.

Odpowiedzialność spadkobierców w prawie spadkowym w Litwie

W myśl art. 5.52 litewskiego kodeksu cywilnego spadkobierca, który przyjął spadek, odpowiada za długi spadkodawcy co do zasady całym swoim majątkiem. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada nie tylko majątkiem z tytułu odziedziczonego spadku, ale również całym swoim majątkiem zgromadzonym w ciągu życia. Od tej zasady ogólnej prawo spadkowe w Litwie dopuszcza jednak pewien wyjątek przewidziany wprost w litewskim kodeksie.

Mianowicie aktualnie obowiązujące prawo spadkowe w Litwie umożliwia spadkobiercy przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca jest wówczas zobowiązany do złożenia zastrzeżenia przed notariuszem, że chce przyjąć spadek w ten właśnie sposób. Na podstawie niniejszej informacji notariusz wydaje spadkobiercy stosowne dokumenty, z którymi ten musi się następnie udać do właściwego w sprawie komornika. Komornik z kolei sporządza specjalny spis obejmujący szczegółowy wykaz dziedziczonego przez spadkobiercę majątku. Co najważniejsze, dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się ze znacznie łagodniejszą odpowiedzialnością spadkobiercy. Odpowiada on wyłącznie do wartości otrzymanego spadku. Jest to jedyna przewidziana w prawie spadkowym w Litwie możliwość ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Spadek w Litwie – oferta Lawyer in Europe

W kancelarii Lawyer in Europe doskonale orientujemy się w przepisach prawa spadkowego w Litwie. Zdajemy sobie również sprawę z emocji, jakie towarzyszą pogłębionej w żałobie rodzinie zmarłego spadkodawcy. Smutek i stres nie są jednak najlepszymi doradcami. Dlatego też wszystkim swoim Klientom oferujemy wszechstronną pomoc prawną w nabywaniu spadku w Litwie. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami od prawa spadkowego w Litwie, dzięki czemu gwarantujemy najwyższej jakości usługi prawne.

Jak bowiem wiadomo, przepisy prawa spadkowego za granicą nie pokrywają się z przepisami przyjętymi w polskim porządku prawnym. Nawet niewielki błąd może w najgorszym wypadku skutkować utratą spadku. Jeżeli więc zostałeś powołany do dziedziczenia w Litwie, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z kancelarią prawną Lawyer in Europe i zapoznania się z naszą ofertą. Powierzenie nam Twojej sprawy spadkowej pozwoli Ci zaoszczędzić Twój cenny czas oraz uwolnić się od wszelkiej biurokracji.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments