Blog

ODMOWA DZIEDZICZENIA W CZECHACH

ODMOWA DZIEDZICZENIA W CZECHACH

Jan Kowalski
-

Dziedziczenie spadku często pociąga za sobą dziedziczenie długów po zmarłym spadkodawcy. Z tego względu decyzja w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku powinna być dokładnie przeanalizowana, co pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji. W każdym kraju inaczej kształtuje się zagadnienie odpowiedzialności spadkobiercy za długi pozostałe po zmarłym spadkodawcy. W niektórych państwach odpowiedzialność ta jest ograniczona, z drugiej strony natomiast zdarzają się państwa, w których spadkobiercy odpowiadają bez żadnych ograniczeń całym swoim majątkiem.

W ramach dzisiejszego artykułu przedstawimy procedurę odmowy dziedziczenia spadku na gruncie prawa spadkowego w Czechach. Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w czeskim kodeksie cywilnym tj. Občanský zákoník. Rozważając odmowę dziedziczenia spadku z zagranicy, warto poradzić się profesjonalnego prawnika, który będzie w stanie dokonać kompleksowej analizy stanu faktycznego i prawnego konkretnej sprawy spadkowej.

Odmowa dziedziczenia a zrzeczenie się praw spadkowych

Na samym wstępie należy wyjaśnić, że pojęcia „odmowa dziedziczenia” oraz „zrzeknięcie się praw spadkowych” nie są ze sobą tożsame. Mianowicie poprzez zrzeknięcie się praw spadkowych rozumie się sytuację, w której spadkobierca zawiera ze spadkodawcą umowę poświadczoną notarialnie, poprzez którą spadkobierca oświadcza, że nie ma zamiaru dziedziczyć majątku pozostałego po zmarłym spadkodawcy. Tego typu umowa notarialna jest zawierana jeszcze za życia spadkodawcy.

Z kolei odmowa dziedziczenia to nic innego, jak jednostronne oświadczenie woli spadkobiercy, na podstawie którego rezygnuje on ze spadku już po śmierci spadkodawcy. Oświadczenie spadkobiercy w przedmiocie odmowy dziedziczenia ma więc charakter wtórny z uwagi na fakt, że przed złożeniem takiego oświadczenia spadkobierca najpierw musi zostać powołany do dziedziczenia. Zasadniczo termin na jego złożenie wynosi jeden miesiąc i jest on liczony od dnia poinformowania spadkobiercy przez sąd o przysługującym mu prawie do odmowy dziedziczenia oraz o skutkach związanych ze złożeniem takiego oświadczenia.

Oświadczenie woli o odmowie dziedziczenia

Oświadczenie w przedmiocie odmowy dziedziczenia musi spełniać wszelkie przewidziane prawem wymogi formalne konieczne do złożenia skutecznego prawnie oświadczenia woli. Oświadczenie takie musi więc być w pierwszej kolejności świadome, wyraźne, swobodne i zrozumiałe, ale także zgodne z wewnętrzną wolą spadkobiercy, na co wyraźnie wskazuje art. 1489 czeskiego kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odmowie dziedziczenia może zostać wyrażone zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu sądowego; możliwe jest również złożenie oświadczenia przez pełnomocnika spadkobiercy.

Co do zasady spadkobierca ma miesiąc na odmowę dziedziczenia, jednakże prawodawca wprowadził w tym zakresie pewien wyjątek w stosunku do spadkobierców, których miejsce zamieszkania znajduje się za granicą (czyli poza Czechami) — w ich przypadku termin ten wynosi trzy miesiące. Natomiast w sytuacji, gdy spadkobierca zmarł i nie zdążył odmówić dziedziczenia, uprawnionymi do odmowy dziedziczenia stają się jego spadkobiercy.

Co ważne, prawo spadkowe w Czechach wyklucza odrzucenie spadku pod warunkiem, z zastrzeżeniem lub w części. W takim wypadku oświadczenie spadkobiercy jest bezwzględnie nieważne i nie wywołuje skutków prawnych. Ponadto należy mieć na względzie, że na gruncie Občanský zákoník oświadczenie o odmowie dziedziczenia jest nieodwołalne. Dlatego też spadkobierca nie może później zmienić swojej decyzji. Nawet jeżeli zdecyduje się on na złożenie oświadczenia o wycofaniu się z odmowy dziedziczenia, to takie oświadczenie zostanie najpewniej zignorowane przez sąd.

Spadek w Czechach – w czym może pomóc prawnik?

Prawnicy z kancelarii Lawyer in Europe zawodowo świadczą profesjonalne usługi prawne w sprawach z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego. Zagraniczne przepisy prawa oraz komunikacja w obcym języku często sprawiają spore kłopoty spadkobiercom i zapisobiercom powołanym do dziedziczenia spadku z zagranicy. Z uwagi na wieloletnią praktykę naszej kancelarii i ogromne doświadczenie naszych prawników posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów obejmującą sprawdzonych prawników z różnych części świata.

Nasi prawnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że spadek związany jest na ogół z traumą po stracie bliskiej osoby, która dotyka przede wszystkim jej najbliższą rodzinę. W razie potrzeby zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Bardzo chętnie udzielimy wsparcia na każdym etapie sprawy i jednocześnie odciążymy swoich Klientów od wszelkich formalności. Skorzystanie z usług prawnych oferowanych przez kancelarię Lawyer in Europe to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments