Blog

JAK SPORZĄDZIĆ TESTAMENT PRYWATNY W ONTARIO?

JAK SPORZĄDZIĆ TESTAMENT PRYWATNY W ONTARIO?

Jan Kowalski
-

W Kanadzie jako w państwie federalnym obowiązuje równolegle wiele różniących się pomiędzy sobą porządków prawnych. Taki stan rzeczy odnosi się między innymi do aktów prawnych regulujących problematykę kanadyjskiego prawa spadkowego. W Kanadzie ukształtowały się co prawda pewne zasady ogólne obowiązujące na całym terytorium Kanady, jednakże większe znaczenie praktyczne przypisuje się przepisom prawa poszczególnych prowincji.

W dzisiejszym artykule przedstawimy 5 kluczowych wymogów formalnych związanych ze sporządzaniem testamentu prywatnego w prowincji Ontario. Według najnowszych danych statystycznych w Ontario mieszka kilkusettysięczna Polonia. Ontario stanowi równocześnie najludniejszą prowincję Kanady. Wewnątrz jej granic znajduje się między innymi Ottawa, będąca stolicą tego państwa.

Na potrzeby dzisiejszego artykułu wyjaśnijmy, że testament prywatny to testament sporządzany bez jakiegokolwiek udziału notariusza w dogodnym dla testatora (tj. osoba sporządzająca testament) czasie i miejscu. Skorzystanie z niniejszej formy umożliwia uniknąć wielu formalności; wciąż trzeba się jednak liczyć z potencjalnymi wadami prawnymi testamentu.

I – Zdolność do testowania

Osoba sporządzająca testament w Ontario musi być pełnoletnia. Pełnoletność w prowincji Ontario uzyskuje się wraz z ukończeniem 18. roku życia. Przepisy w tym zakresie nie różnią się więc od tych, które zostały przyjęte na gruncie polskiego Kodeksu Cywilnego.

Drugi równie istotny warunek w obrębie tej grupy obejmuje zdolność umysłową testatora do sporządzenia testamentu. Ważny w świetle prawa spadkowego w Kanadzie testament prywatny może zostać sporządzony wyłącznie przez osobę, która rozumie składane przez siebie oświadczenie testamentowe oraz skutki z nim związane. Przesłanki pełnoletności i zdolności umysłowej muszą wystąpić łącznie

.

II – Samodzielność w sporządzaniu testamentu

Istota testamentu polega rzecz jasna na dokonaniu przez testatora wiążących rozporządzeń majątkowych na wypadek śmierci, a zatem testament stanowi akt szczególnej wagi. W związku z tym testament musi zostać zasadniczo spisany przez testatora samodzielnie. Niedopuszczalne jest więc testowanie za kogoś innego.

Pełnomocnictwo do sporządzenia testamentu udzielone przez testatora osobie trzeciej nie będzie zatem skuteczne prawnie. W większości przypadków czynności prawne w zakresie testowania mają bowiem charakter stricte osobisty wymagający działania samego zainteresowanego.

III – Testowanie w obecności co najmniej dwóch świadków

Kolejnym wymogiem jest obecność co najmniej dwóch świadków w procedurze sporządzania testamentu. Świadkowie muszą być ponadto świadomi roli, w jakiej występują, co w praktyce oznacza, że testator powinien poinformować ich o tym, że sporządzany przez niego akt woli stanowi jego testament.

W tym miejscu warto podkreślić, że nie każdy człowiek może występować w charakterze świadka przy sporządzaniu testamentu. Przykładowo nie może nim zostać zapisobierca ujęty przez testatora w testamencie. Takie wymogi mają na celu w szczególności ochronę osoby sporządzającej testament poprzez zagwarantowanie jej jak najwyższego poziomu swobody podczas podejmowania rozporządzeń testamentowych.

IV – Własnoręczne podpisy świadków

Rola świadków przy sporządzaniu testamentu prywatnego nie ogranicza się do ich fizycznej obecności podczas jego spisywania. Mianowicie świadkowie muszą dodatkowo złożyć swoje podpisy na dokumencie stanowiącym testament. Podpisy świadków stanowią swoistego rodzaju dowód potwierdzający ich udział w całej procedurze. Brak podpisu świadków na testamencie stanowi kwalifikowaną wadę prawną skutkującą nieważnością testamentu.

V – Podpis testatora

Ze względu na fakt, że testament stanowi oświadczenie woli spadkodawcy, niezbędnym wymogiem jest złożenie przez niego własnoręcznego podpisu na swoim testamencie. Identycznie jak w odniesieniu do podpisów składanych przez świadków, podpis testatora musi być czytelny i powinien obejmować imię i nazwisko. Dostosowanie się do tak ujętych wymogów ułatwi identyfikację osób podpisujących się na testamencie.

Spadek w Kanadzie – pomoc prawna

Niestety w zdecydowanej większości przypadków spadkodawcy umierają bez ważnego testamentu. Nie oznacza to oczywiście z góry, że spadek pozostały po zmarłym przejdzie automatycznie na własność państwa bądź władz lokalnych, gdyż w grę wchodzi jeszcze dziedziczenie ustawowe. Pomimo to warto zdecydować się na utrwalenie swojej woli, zwłaszcza że to spadkodawca najlepiej wie, co chce zrobić ze swoim dorobkiem życiowym na wypadek śmierci.

Chcąc sporządzić relewantny prawnie testament prywatny, dobrym rozwiązaniem jest jego sporządzenie z pomocą kompetentnego prawnika, który będzie w stanie udzielić testatorowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz zbadać testament pod kątem ważności zawartych w nim postanowień.

Nasza kancelaria Lawyer in Europe posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych sprawach spadkowych. Międzynarodowe prawo spadkowe stanowi bowiem kluczowy aspekt działalności naszej kancelarii. Nasi prawnicy bardzo chętnie pomogą swoim Klientom, służąc bezcennym wsparciem oraz z myślą o ochronie ich interesów. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w sprawie spadkowej z zagranicy, zapraszamy do skontaktowania się z naszymi prawnikami. Gwarantujemy usługi prawne najwyższej jakości!

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments