Blog

JAK ODRZUCIĆ SPADEK ZE SŁOWACJI?

JAK ODRZUCIĆ SPADEK ZE SŁOWACJI?

Jan Kowalski
-

W zdecydowanej większości przypadków spadkobiercy decydują się na przyjęcie spadku po zmarłym spadkodawcy. Dzieje się tak, gdyż zasadniczo spadek wiąże się z istotnymi korzyściami majątkowymi wzbogacającymi spadkobierców. Nie zawsze jednak dzieje się tak w praktyce. Mianowicie zdarzają się sytuacje, gdy spadkodawca pozostawia po sobie liczne długi. W takim wypadku korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się zrzeczenie się spadku.

Najczęstszą przyczyną oświadczeń w przedmiocie odrzucenia spadku okazują się właśnie zobowiązania finansowe, których nie zdołał spłacić za życia spadkodawca. Powzięcie decyzji związanej odpowiednio z przyjęciem bądź z odrzuceniem spadku nie może być w żadnym razie pochopne, a wręcz przeciwnie – powinna to być dokładnie przemyślana decyzja.

W dzisiejszym artykule przedstawimy najistotniejsze zagadnienia związane z odrzuceniem spadku w świetle prawa słowackiego. Nasi Klienci bardzo często powierzają nam swoje sprawy spadkowe właśnie ze Słowacji, co jedynie utwierdza w przekonaniu, że Prawnicy z Lawyer in Europe cieszą się dużym zaufaniem, jeśli chodzi o niniejszą tematykę. Zagraniczne prawo spadkowe stanowi bowiem jeden z głównych obszarów, w których specjalizuje się nasza Kancelaria.

Odrzucenie spadku ze Słowacji

Problematykę związaną z dziedziczeniem w Słowacji uregulowano w tamtejszym kodeksie cywilnym, tj. Občiansky zákonník. Oświadczenie woli w przedmiocie odrzucenia spadku może zostać złożone na dwa sposoby:

 • ustnie przed sądem do protokołu lub
 • w pisemnym oświadczeniu przesłanym do sądu.

Zasadniczo spadek odrzuca spadkobierca samodzielnie, niemniej prawodawca słowacki dopuszcza możliwość odrzucenia spadku także przez pełnomocnika spadkobiercy. Należy jednak mieć przy tym na względzie, że umocowanie do dokonania powyższej czynności musi wynikać wyraźnie z treści pełnomocnictwa udzielonego przez mocodawcę (spadkobiercę). W przeciwnym wypadku pełnomocnik spadkobiercy nie będzie uprawniony do złożenia takiego oświadczenia.

Termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się spadku wynosi jeden miesiąc i jest on liczony od dnia poinformowania spadkobiercy przez sąd o przysługującym mu prawie do złożenia niniejszego oświadczenia wraz z pouczeniem o skutkach prawnych odrzucenia spadku. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy spadkobierca nie został skutecznie zawiadomiony przez sąd o przysługującym mu uprawnieniu z uwagi na pobyt w szpitalu), sąd może na wniosek spadkobiercy przedłużyć termin do dokonania powyższej czynności.

Prawo do odmowy przyjęcia spadku nie przysługuje natomiast spadkobiercy, który swoimi działaniami faktycznymi manifestuje, że nie ma zamiaru zrzec się spadku. Celem takiego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której dochodziłoby do oczywistej sprzeczności pomiędzy wolą wewnętrzną a uzewnętrznioną.

Odrzucenie spadku – pozostałe informacje

Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można później odwołać, w związku z czym rozważając złożenie tego typu oświadczenia woli, należy przeanalizować wszelkie potencjalne korzyści, jak i straty. Najbezpieczniejszym wyjściem okazuje się wówczas skorzystanie z usług profesjonalnego prawnika specjalizującego się w zagranicznym prawie spadkowym, który będzie w stanie dokładnie przeanalizować stan sprawy.

Kolejny istotny zapis (tj. § 466 słowackiego kodeksu) stanowi, iż niedopuszczalne jest odrzucenie spadku z zastrzeżeniami czy pod warunkami, a także odrzucenie spadku jedynie w części. Tego typu czynności prawne są nieważne, w związku z czym nie wywołują zamierzonych skutków prawnych.

Z kolei, gdy tożsamość spadkobiercy nie jest znana lub gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, a spadkobierca został równocześnie powiadomiony postanowieniem sądu o powołaniu do spadkobrania i nie zgłosił się do sądu w wyznaczonym terminie, to taki spadkobierca nie jest uprawniony do dziedziczenia, a tym bardziej do odrzucenia spadku.

Usługi prawne Lawyer in Europe

Każda decyzja pociąga za sobą pewne skutki, a dzisiejszy artykuł dowodzi, że niektóre z nich są często nieodwracalne. Tak też jest z odrzuceniem spadku, co sprawia, że decyzja w tym przedmiocie musi być wnikliwie rozpatrzona z każdej możliwej strony. Ponieważ łatwo jest coś przeoczyć, warto zwrócić się o pomoc do fachowca, który udzieli spadkobiercy wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

Prawnicy z Lawyer in Europe chętnie pomogą w każdej sprawie spadkowej z zagranicy. Nasi prawnicy są bardzo dobrze zaznajomieni z procedurami spadkowymi obowiązującymi we wszystkich państwach świata, co jest efektem wieloletniego doświadczenia popartego jakże bogatą praktyką.

Zatem jeśli tylko potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego, nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą Kancelarią. Udzielimy profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy!

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments