Blog

ELECTIVE SHARE W NOWYM JORKU

ELECTIVE SHARE W NOWYM JORKU

Jan Kowalski
-

Pomimo że Stany Zjednoczone stanowią formalnie jedno państwo, każdy ze stanów w Ameryce może poszczycić się sporą autonomią w stosunku do pozostałych, co widać między innymi na przykładzie licznych różnic zachodzących pomiędzy prawodawstwami lokalnymi. Również prawo spadkowe w USA nie jest jednolite, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że każdy stan stara się przyjmować swoje własne rozwiązania prawne. To z kolei pociąga za sobą podział prawa spadkowego w USA na prawo spadkowe federalne i prawo spadkowe stanowe.

Z tej właśnie przyczyny wszelkie aspekty związane z dziedziczeniem spadku w USA są wyjątkowo skomplikowane. Racjonalnym rozwiązaniem okazuje się powierzenie swojej sprawy spadkowej doświadczonemu prawnikowi specjalizującemu się w spadkach z USA. W pierwszej kolejności dokona on kompleksowej oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy, a następnie będzie on w stanie zająć się wszelkimi formalnościami.

W ramach dzisiejszego artykułu przedstawimy konstrukcję prawną elective share przyjętą w prawodawstwie Nowego Jorku. Nie jest to jedyny stan, w którym obowiązuje tego typu rozwiązanie prawne.

Czym jest elective share?

Jak zostało wspomniane powyżej, prawo spadkowe w USA regulują różne akty prawa lokalnego. Tak też jest z instytucją elective share w Nowym Jorku, która jest obecnie przedmiotem New York Estates, Powers and Trusts Law (w skrócie: EPTL).

Elective share (prawo wyboru) stanowi przykład konstrukcji prawnej w obrębie prawa spadkowego chroniącej interesy majątkowe małżonka pozostałego przy życiu w przypadku śmierci drugiego z małżonków. Z tego względu elective share bywa określany pojęciem „akcji wdowiej”. Prawo wyboru w Nowym Jorku znajduje zastosowanie w szczególności wtedy, gdy zmarły małżonek celowo pominął swojego małżonka w spadkobraniu albo  gdy co prawda zapisał mu pewną część swojego majątku, jednakże jest ona zbyt niska i równocześnie zbyt dalece krzywdząca małżonka pozostałego przy życiu.

W myśl sekcji 5-1.1-A ETPL małżonek pozostały przy życiu może dochodzić kwoty do 50000 $ z majątku zmarłego małżonka albo 1/3 wartości netto tego majątku w zależności od tego, która z opcji jest dla niego korzystniejszym rozwiązaniem. W tym miejscu uwidacznia się prawo wyboru, z którego może, ale nie musi skorzystać małżonek zmarłego spadkodawcy.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat elective share w Nowym Jorku?

Chcąc dochodzić elective share, małżonek pozostały przy życiu jest obowiązany wystąpić ze stosownym żądaniem do właściwego w sprawie Surrogate’s Court (tj. sąd zastępczy). Zasadniczo ma on na to 6 miesięcy liczonych od dnia wyznaczenia wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach sąd może na wniosek małżonka przedłużyć termin do dokonania powyższej czynności.

Nie zawsze jednak małżonek będzie uprawniony do dochodzenia elective share po śmierci swojego małżonka. Prawo wyboru nie przysługuje m.in. w razie orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami czy w przypadku braku alimentacji małżonka pomimo istnienia takiego obowiązku. Co więcej, małżonek może dobrowolnie zrzec się udziału w spadku po zmarłym małżonku na podstawie umowy małżeńskiej (zarówno przedślubnej, jak i zawartej po ślubie). Umowy te mogą być jednak skutecznie podważane przed sądami.

Co istotne, przepisy prawa spadkowego w USA uprawniają sądy do dochodzenia majątku od zapisobierców w celu zaspokojenia praw spadkowych małżonka zmarłego spadkodawcy. Elective share gwarantuje tym samym szeroką ochronę prawną małżonkowi pozostałemu przy życiu.

Dziedziczenie w USA

Konstrukcja przepisów prawnych regulujących zagadnienie dziedziczenia w USA jest stosunkowo dość zawiła. Nieodzowna w sprawach spadkowych ze Stanów Zjednoczonych może okazać się konieczność powierzenia swojej sprawy kompetentnemu prawnikowi. W wielu przypadkach pozwoli to na zaoszczędzenie nie tylko czasu, ale również pieniędzy.

Kancelaria Lawyer in Europe od wielu lat specjalizuje się w ochronie praw spadkowych swoich Klientów. Współpracujący z nami prawnicy to specjaliści posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych spraw spadkowych. Powyższe przekłada się na wysoki poziom oferowanych przez nas usług i dużą satysfakcję naszych Klientów.

W związku z tym w razie potrzeby serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi prawnikami. Bardzo chętnie udzielimy kompleksowego wsparcia na każdym etapie sprawy.  Prawo spadkowe w USA nie kryje przed nami żadnych tajemnic.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments