Blog

DZIEDZICZENIE W FINLANDII – JAK NALEŻY INTERPRETOWAĆ TESTAMENT?

DZIEDZICZENIE W FINLANDII – JAK NALEŻY INTERPRETOWAĆ TESTAMENT?

Jan Kowalski
-

Prawidłowa interpretacja oświadczeń testamentowych jest niezwykle ważna z punktu widzenia praw spadkowych spadkodawcy. Nie bez powodu zresztą testamenty bywają określane mianem aktów ostatniej woli zmarłego. Między innymi z tych właśnie względów przepisy prawa spadkowego w Finlandii poświęcają bardzo dużą uwagę problematyce właściwej wykładni testamentów. W ten sposób prawodawca stara się chronić ostatnią wolę spadkodawcy.

Dziedziczenie w Finlandii jest regulowane przez Kodeks Spadkowy (40/1965). Zawarto w nim kluczowe wskazówki dotyczące prawidłowej interpretacji testamentów. Co istotne, mają one charakter wiążących norm prawnych. Przepisy prawa spadkowego w Finlandii niejako wymuszają ich stosowanie wówczas, gdy treść testamentu spadkodawcy budzi wątpliwości, których wyjaśnienie jest możliwe.

Zasada subiektywnej wykładni testamentów w prawie spadkowym w Finlandii

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że przepisy prawa spadkowego w Finlandii dopuszczają możliwość interpretowania testamentów jedynie w drodze wyjątku. Punktem wyjścia jest zawsze treść testamentu, a odstąpienie od tej zasady musi znajdować swoją wyraźną podstawę prawną. W myśl bowiem rozdziału 11. Kodeksu Spadkowego (40/1965) przepisy dotyczące interpretacji testamentów znajdują swoje zastosowanie jedynie w razie istnienia wątpliwości co do ich treści.

Podstawową zasadą przyjętą w prawie spadkowym w Finlandii jest zasada subiektywnej wykładni testamentów. Zgodnie z tą zasadą przy dokonywaniu interpretacji testamentów należy kierować się ostatnią wolą spadkodawcy. A zatem konieczne jest odwołanie się do wewnętrznych przeżyć i intencji towarzyszących spadkodawcy przy sporządzaniu swojego testamentu. Co więcej, w sytuacji, gdy testament zawiera omyłki bądź inne błędne sformułowania stojące w sprzeczności z ostatnią wolą spadkodawcy, należy postąpić według jego rzeczywistej woli, o ile tylko jest ona możliwa do ustalenia.

Zasada całościowej kontroli testamentów w prawie spadkowym w Finlandii

Drugą z najistotniejszych zasad wykładni przewidzianych w przepisach prawa spadkowego w Finlandii jest zasada całościowej (kompleksowej) kontroli testamentów. Dlatego też, dokonując wykładni oświadczeń testamentowych, konieczne jest analizowanie wszystkich zawartych w nich postanowień. W przeciwnym razie mogłoby dojść do „wypaczenia” woli zmarłego, a tym samym do naruszenia jego fundamentalnych praw spadkowych.

Z powyższej zasady wynika więc między innymi obowiązek badania testamentu jako pewnej logicznej i wewnętrznie spójnej całości. Tak szerokie ujęcie przewidziane w przepisach prawnych odnoszących się do dziedziczenia w Finlandii ma na celu w szczególności ochronę ostatniej woli spadkodawcy. W tym zakresie jest ona bowiem nadrzędnym dobrem chronionym przez prawo.

Dziedziczenie w Finlandii – niedające się usunąć luki w testamentach

Współcześnie nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że każdy testament jest przykładem czynności prawnej o charakterze stricte osobistym. Z tego względu interpretator dokonujący jego wykładni nie jest uprawniony do dowolnego kształtowania treści poszczególnych postanowień testamentu. W praktyce często zdarzają się jednak sytuacje, kiedy testament zawiera pewne niedomówienia w postaci luk, czy innego rodzaju dwuznaczności, które uniemożliwiają ich jednoznaczne wyjaśnienie. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Finlandii taki testament jest niewykonalny odpowiednio w całości bądź w części.

Z uwagi na fakt, że interpretacji testamentów podejmują się najczęściej spadkobiercy, jednym z dostępnych rozwiązań w razie istotnej różnicy stanowisk jest zwrócenie się do właściwego w sprawie sądu spadku o wydanie rozstrzygnięcia wiążącego obie strony. Sąd spadku może wówczas w razie potrzeby wyznaczyć zarządcę spadku.

O czym należy pamiętać dziedzicząc spadek w Finlandii?

Podstawową konsekwencją dziedziczenia spadku w Finlandii jest konieczność dokładnej znajomości zagranicznych przepisów prawnych. Przykładowo dziedzicząc spadek w Finlandii, trzeba dobrze znać nie tylko tamtejsze prawo spadkowe, ale również prawo administracyjne, czy prawo podatkowe. Co więcej, nie bez znaczenia pozostają przepisy prawa Unii Europejskiej, jak i prawo polskiego. Stanowi to poważne wyzwanie dla osób, które na co dzień nie mają zbyt wiele do czynienia z zagadnieniami prawnymi. W takich sytuacjach warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy doświadczonemu prawnikowi, którego zadaniem będzie zabezpieczenie interesów swojego Klienta.

Prawnicy z kancelarii prawnej Lawyer in Europe oferują swoim Klientom profesjonalne usługi z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego. Wieloletnia praktyka i duży procent spraw zakończonych z korzyścią dla Klientów sprawia, że kancelaria Lawyer in Europe cieszy się sporą renomą. W razie potrzeby uzyskania fachowej pomocy w sprawie związanej z prawem spadkowym za granicą serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments