Blog

DZIEDZICZENIE W CZECHACH – KIM JEST ZARZĄDCA SPADKU?

DZIEDZICZENIE W CZECHACH – KIM JEST ZARZĄDCA SPADKU?

Jan Kowalski
-

Do głównych zadań zarządcy spadku i wykonawcy testamentu należą zapewnienie należytego przebiegu postępowania spadkowego oraz czuwanie nad wypełnieniem testamentu w zgodzie z ostatnią wolą spadkodawcy. Są to niezwykle odpowiedzialne funkcje, które wiążą się z przejęciem na siebie licznych obowiązków. Tym bardziej warto się z nimi zaznajomić.

W dzisiejszym artykule przedstawimy rolę i najważniejsze zadania zarządcy spadku w prawie spadkowym w Czechach. Nasze rozważania zostały oparte na przepisach czeskiego kodeksu cywilnego tj. Občanský zákoník. Jest to absolutnie podstawowa, a zarazem kompleksowa regulacja prawa spadkowego w Czechach.

Zarządca spadku w prawie spadkowym w Czechach

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Czechach spadkodawca może powierzyć zarządcy spadku zarząd nad całym pozostałym po sobie majątkiem bądź jedynie nad jego pewną wyodrębnioną częścią. Co istotne, prawo spadkowe w Czechach przewiduje dla niniejszej czynności prawnej wymóg dochowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W charakterze zarządcy spadku mogą występować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wybór w tym zakresie został pozostawiony samemu spadkodawcy.

Równocześnie oświadczenie woli w przedmiocie powołania zarządcy spadku jest przykładem oświadczenia odwołalnego. Z tego względu spadkodawca może za życia w każdej chwili zmienić powziętą wcześniej wolę i odwołać powołanego zarządcę.

Zadania zarządcy spadku w prawie spadkowym w Czechach

Zdecydowanie najważniejszym zadaniem spoczywającym na zarządcy masy spadkowej jest zapewnienie szeroko rozumianej ochrony praw spadkowych i interesów zmarłego spadkodawcy. Natomiast bardziej szczegółowe obowiązki zarządcy znajdują się w akcie notarialnym, na podstawie którego doszło do jego powołania. W myśl postanowień § 1558 Občanský zákoník prawa i obowiązki zarządcy spadku wynikają właśnie z treści niniejszego aktu notarialnego. Spadkodawca określa w nim w szczególności część swojego majątku, jaką oddaje zarządcy w zarząd oraz precyzuje jego zadania.

Wychodząc z ogólnego założenia, że funkcja zarządcy spadku jest związana z bardzo dużą odpowiedzialnością, osoba powołana do jej pełnienia wcale nie musi się na nią zgadzać. Co więcej, przepisy prawa spadkowego w Czechach umożliwiają zarządcy spadku zrezygnowanie z pełnionej funkcji w każdym momencie. Z drugiej strony z uwagi na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia interesów spadkodawcy w uzasadnionych przypadkach sąd jest uprawniony do powołania nowego zarządcy spadku. Ponadto, gdy stan faktyczny sprawy tego wymaga, możliwe jest powołanie większej liczby zarządców spadku. W takiej konfiguracji prawnej są oni niejako zmuszeni do współdziałania.

Pozbawienie funkcji zarządcy spadku w prawie spadkowym w Czechach

Jak zostało wspomniane powyżej, zarządca spadku jest obowiązany do podejmowania działań leżących w interesie spadkodawcy. Z tego też względu przepisy prawa spadkowego w Czechach przewidują możliwość pozbawienia zarządcy spadku pełnionej funkcji w następujących sytuacjach:

 1. zarządca spadku narusza swoje obowiązki;
 2. zarządca spadku nie jest w stanie należycie wykonywać swoich obowiązków;
 3. za pozbawieniem funkcji zarządcy spadku przemawiają inne ważne względy.

Co ciekawe, właściwy w sprawie sąd rejonowy ma wówczas kompetencję do usunięcia zarządcy spadku nawet z własnej inicjatywy. Nie jest zatem konieczne składanie żadnych wniosków, co nie zmienia faktu, że są one oczywiście dopuszczalne i często wręcz uzasadnione. W ten sposób prawo spadkowe w Czechach stara się zapewnić jak najlepszą ochronę ostatniej woli spadkodawcy.

Dziedziczenie w Czechach – pomoc prawnika

Nabywanie spadku w Czechach różni się pod wieloma względami od dziedziczenia, jakie znamy w polskim porządku prawnym. W kancelarii prawnej Lawyer in Europe doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego też wszystkim naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc prawną w nabywaniu spadku w różnych częściach świata. Współpracujący z kancelarią Lawyer in Europe prawnicy to prawdziwi specjaliści, jeśli chodzi o sprawy związane z prawem spadkowym za granicą. Z tego powodu z miłą chęcią pomogą oni między innymi z dziedziczeniem w Czechach.

Będąc powołanym do spadku w Czechach, niezbędne jest dopełnienie licznym wymogom formalnym. Konieczna jest zatem bardzo dobra znajomość tamtejszych przepisów prawnych, ponieważ nawet niewielki błąd może pociągać za sobą bolesne konsekwencje. W razie potrzeby skorzystania z usług zawodowego pełnomocnika serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z kancelarią prawną Lawyer in Europe. Interes Klienta ma dla nas absolutnie najważniejsze znaczenie.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments