Blog

DZIEDZICZENIE W BELGII – WYZNACZENIE WYKONAWCY TESTAMENTU I JEGO ROLA

DZIEDZICZENIE W BELGII – WYZNACZENIE WYKONAWCY TESTAMENTU I JEGO ROLA

Jan Kowalski
-

Z oczywistych względów w interesie spadkodawców leży jak najpełniejsze odtworzenie ich ostatniej woli po śmierci. Pewnym sposobem na zabezpieczenie należnych spadkodawcy praw spadkowych jest powołanie osoby, której zadaniem będzie dokładne wypełnienie jego ostatniej woli.

Możliwość wyznaczenia wykonawców testamentów przewidują różne krajowe porządki prawne, w tym prawo spadkowe w Belgii. Dziedziczenie w Belgii jest unormowane kompleksowo w tamtejszym kodeksie cywilnym. To właśnie w nim znajdują się wszelkie najważniejsze zagadnienia związane z prawem spadkowym w Belgii, w tym wyznaczenie wykonawcy testamentu oraz jego zadania w procedurze spadkobrania.

Wykonawca testamentu w prawie spadkowym w Belgii

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego w Belgii osoba odpowiedzialna za wykonanie testamentu zgodnie z ostatnią wolą zmarłego to tzw. wykonawca testamentu. Zasadniczo jego rola sprowadza się do nadzoru nad całą masą spadkową, jednakże może ona również zostać ograniczona do określonej części majątku zmarłego. Głównym zadaniem wykonawcy testamentu jest czuwanie nad należytym wykonywaniem postanowień testamentowych. W ten sposób prawo spadkowe w Belgii zapewnia ochronę praw spadkowych spadkodawcy już po jego śmierci. Konieczność zapewnienia takiej ochrony jest bezdyskusyjna, biorąc pod uwagę przedmiot oświadczeń testamentowych tj. cały dorobek życiowy zmarłego spadkodawcy. Co ważne, roli wykonawcy testamentu nie należy utożsamiać z dzieleniem spadku czy ze sprawowaniem nad nim zarządu.

Wykonawcami testamentów w prawie spadkowym w Belgii mogą zostać zarówno obywatele Belgii, jak i obcokrajowcy pochodzący z innych państw świata. Tak odpowiedzialna funkcja powinna zostać powierzona wyłącznie osobie, którą spadkodawca darzył za życia bardzo dużym zaufaniem. Jak pokazuje praktyka, w charakterze wykonawców testamentów występują najczęściej członkowie rodziny spadkodawcy, jak i jego najbliżsi przyjaciele. W razie braku takich osób wykonanie testamentu może zostać powierzone również przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, w szczególności notariuszom, na których właściwe kodeksy etyki zawodowej nakładają wymóg bezstronności.

Wyznaczenie wykonawcy testamentu w prawie spadkowym w Belgii

Chcąc wyznaczyć wykonawcę testamentu, spadkodawca musi dokonać stosownego zastrzeżenia w swoim testamencie. Niedochowanie niniejszemu wymogowi sprawi, że całe podjęte przez niego wysiłki pójdą na marne. Co istotne, osoba wyznaczona na wykonawcę testamentu może nie zgodzić się na pełnienie tej odpowiedzialnej funkcji. Jest ona bowiem związana z przejęciem na siebie licznych obowiązków, a przecież nie każdy chce się ich podejmować. Z tego powodu spadkodawca powinien rozważyć wyznaczenie rezerwowego wykonawcy testamentu, który będzie pełnił funkcję wykonawcy testamentu w przypadku odmowy pierwszej ze wskazanych przez spadkodawcę osób.

Ponadto prawo spadkowe w Belgii umożliwia wyznaczenie więcej niż jednego wykonawcy testamentu. W takiej konfiguracji działają oni jako tzw. współwykonawcy testamentu. Możliwość powołania współwykonawców testamentu jest bez wątpienia korzystna z punktu widzenia interesów spadkobierców, gdyż osoby działające w tym charakterze są obowiązane do współdziałania, w związku z czym ciężej jest o „zniekształcenie” faktycznej woli zmarłego.

Spadek z Belgii – oto jak możemy Ci pomóc

Przepisy prawa spadkowego za granicą budzą w praktyce bardzo wiele wątpliwości. Ich znajomość jest jednak niezbędna do nabycia spadku w Belgii czy w jakimkolwiek innym państwie świata. Dziedziczenie w Belgii wymaga również kompleksowej znajomości szeregu przepisów prawa polskiego i reguł kolizyjnych. Jako kancelaria prawa Lawyer in Europe doskonale zdajemy sobie sprawę z wszystkich problemów związanych z dziedziczeniem za granicą. Z tego względu w razie potrzeby bardzo chętnie pomożemy zarówno w kwestiach prawnych, jak i tych bardziej administracyjnych typu sprowadzenie Zwłok z zagranicy czy przetłumaczenie wszelkiej dokumentacji.

Prawnicy współpracujący w ramach międzynarodowej kancelarii prawnej Lawyer in Europe to wykwalifikowani w prawie spadkowym za granicą specjaliści, którzy załatwią wszystkie niezbędne formalności. Każdemu naszemu Klientowi gwarantujemy kompleksową ochronę prawną oraz służymy bezcennym doświadczeniem i wiedzą. A zatem jeśli tylko zostałeś powołany do dziedziczenia spadku w Belgii, skontaktuj się z naszą kancelarią. Nie tylko zaoszczędzisz w ten sposób swój cenny czas, ale również unikniesz biurokracji. Interes Klienta ma dla nas priorytetowe znaczenie.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments