Blog

DZIEDZICZENIE W BELGII – CZYM JEST AKT DZIEDZICZENIA I JAK SIĘ O NIEGO UBIEGAĆ?

DZIEDZICZENIE W BELGII – CZYM JEST AKT DZIEDZICZENIA I JAK SIĘ O NIEGO UBIEGAĆ?

Jan Kowalski
-
Przepisy prawne obowiązujące w zdecydowanej większości cywilizowanych państw świata zobowiązują banki oraz innego rodzaju instytucje finansowe, w których spadkodawca miał za życia prowadzone rachunki, do ich niezwłocznego zablokowania z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy. Chodzi tutaj rzecz jasna o względy bezpieczeństwa, w tym o ochronę aktywów zmarłego przed dostępem osób nieuprawnionych. Osoba powołana do dziedziczenia, chcąc uzyskać dostęp do konta bankowego, musi najpierw wykazać swoją legitymację prawną tj. udowodnić status spadkobiercy (zapisobiercy).
W prawie spadkowym w Belgii służą temu zaświadczenia w postaci acte d’hérédité (akt dziedziczenia) oraz certificat d’hérédité (certyfikat dziedziczenia). W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się pierwszym z nich. W istocie są to akty notarialne mające fundamentalne znaczenie jeśli chodzi załatwienie wszelkich formalności związanych z dziedziczeniem w Belgii. Jest to szczególnie widoczne przede wszystkim w przypadku kontaktów z bankami czy ubezpieczalniami, gdyż te prawdopodobnie nie dokonają żadnych czynności, dopóki nie zostanie im przedstawiony akt dziedziczenia lub inny równorzędny prawnie dokument.

Prawo spadkowe w Belgii – czym jest akt dziedziczenia?

Przewidziany w prawie spadkowym w Belgii acte d’hérédité to szczególnego rodzaju akt notarialny zawierający dane spadkodawcy oraz osób powołanych przez niego do spadku. Aby ubiegać się o jego uzyskanie, niezbędne jest udanie się do wybranego notariusza i zwrócenie się do niego ze stosownym wnioskiem, który podlega opłacie w wysokości 195 euro, natomiast gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, kwota ta zostaje powiększona o dodatkowe 125 euro. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa spadkowego w Belgii acte d’hérédité powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. tożsamość spadkodawcy oraz jego majątkowy ustrój małżeński;
 2. miejsce i datę śmierci spadkodawcy;
 3. adnotację czy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, czy ustawy;
 4. adnotację, czy spadkodawca oraz jego małżonek dokonali między sobą darowizny;
 5. oświadczenia o przyjęciu spadku przez spadkobierców (zapisobierców).

Ponieważ akt dziedziczenia przyjmuje formę aktu notarialnego, przysługuje mu szczególna moc prawna. Z tego też względu sporządzaniu acte d’hérédité towarzyszy sformalizowana procedura.

Prawo spadkowe w Belgii – jakie dokumenty są potrzebne do wydania aktu dziedziczenia?

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i obrotu, zanim notariusz przystąpi do podejmowania jakichkolwiek czynności notarialnych w zakresie sporządzania aktu dziedziczenia, musi on najpierw dokładnie upewnić się, że osoby ubiegające się o wydanie tego dokumentu faktyczne są do tego legitymowane prawnie. W tym celu prawo spadkowe w Belgii wymaga, by wnioskodawcy dostarczyli notariuszowi określone w odrębnych przepisach dokumenty potwierdzające ich status prawny.
I tak zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Belgii spadkobiercy są zobowiązani do przekazania notariuszowi odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz ewentualnej małżeńskiej umowy majątkowej, odpisu testamentu (darowizny dokonanej między małżonkami) albo wskazać notariusza, który jest w jego posiadaniu. Na dodatek spadkobiercy, udając się do notariusza, muszą przy sobie również posiadać ważne dokumenty tożsamości, gdyż notariusz nie może mieć w tym zakresie żadnych wątpliwości.

Spadek w Belgii – oferta Adwokat w Europie

Dziedziczenie w Belgii, jak i dziedziczenie za granicą w ogóle, odbiega od procedury spadkobrania przyjętej w naszym kraju. Oprócz naturalnego stresu czy okresu żałoby po zmarłym dochodzi w dodatku bariera językowa, która dla większości osób jest nie do przeskoczenia. Pojawia się wtedy także konieczność bardzo dobrej znajomości przepisów prawa spadkowego w Belgii, ponieważ nawet niewielki błąd może okazać się niezwykle kosztowny. Dobrą wiadomością jest jednak to, że istnieje sposób na uniknięcie tego ryzyka. A mianowicie w przypadku otrzymania spadku z Belgii warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy spadkowej doświadczanemu prawnikowi.
Nasza kancelaria prawna Adwokat w Europie oferuje wszystkim swoim Klientom kompleksowe wsparcie w nabywaniu spadków z zagranicy. Z tego powodu nasi fachowcy wesprą również w sprawach związanych z dziedziczeniem w Belgii. Możemy zagwarantować, że zajmiemy się załatwianiem wszelkich formalności pozostających w związku z powierzoną nam sprawą, odciążając Cię tym samym od jakiejkolwiek biurokracji. Jeśli więc otrzymałeś spadek z zagranicy, serdecznie zapraszamy do Adwokat w Europie, gdzie nasi specjaliści służą pełnym zakresem wsparcia. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments