Blog

DZIEDZICZENIE W AUSTRII – DAROWIZNA NA WYPADEK ŚMIERCI

DZIEDZICZENIE W AUSTRII – DAROWIZNA NA WYPADEK ŚMIERCI

Jan Kowalski
-
Darowizna na wypadek śmierci (mortis causa) co prawda nie została wyraźnie uregulowana na poziomie ustawowym w Polsce. O jej ewentualnej dopuszczalności wypowiedział się jednak Sąd Najwyższy w jednej z podjętych uchwał, w której stwierdził, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwe jest jej skuteczne zawarcie po spełnieniu określonych warunków. W innych państwach świata sytuacja pod tym kątem wygląda natomiast zgoła odmiennie. Za przykład doskonale może posłużyć tutaj Austria, gdzie przepisy prawa spadkowego w Austrii normują niniejszą instytucję w sposób kompleksowy w austriackim kodeksie cywilnym tj. ABGB.
W związku z tym nasz dzisiejszy artykuł został poświęcony właśnie problematyce darowizn na wypadek śmierci w prawie spadkowym w Austrii. Niniejszy sposób dziedziczenia stanowi realną alternatywę dla testamentów, które w przeciwieństwie do darowizn są przykładami jednostronnych oświadczeń woli. Darowizna wbrew powszechnej opinii jest bowiem dwustronną umową zawieraną między darczyńcą a obdarowanym, na podstawie której pierwszy z nich zobowiązuje się do świadczenia kosztem własnego majątku na rzecz obdarowanego.

Dziedziczenie w Austrii – różnice między darowiznami za życia a na wypadek śmierci

Na samym wstępie należy wyjść od tego, że darowizna na wypadek śmierci jest szczególną postacią zwykłej darowizny, a więc takiej zawieranej między darczyńcą a obdarowanym. Po pierwsze, stronami darowizny na wypadek śmierci są tak naprawdę spadkodawca oraz spadkobierca. Co za tym idzie zwykła darowizna dokonana między obdarowanym a darczyńcą wywiera skutek już za życia obu stron (inter vivos), podczas gdy darowizna na wypadek śmierci zostaje wykonana dopiero po śmierci spadkodawcy (mortis causa). Jak się zaraz przekonamy, nie są to jedyne zasadnicze różnice.
Mianowicie w określonych sytuacjach prawo uprawnia odpowiednio darczyńcę lub strony darowizny do odwołania lub zmiany umowy zwykłej darowizny. Podobnie zresztą przepisy prawa spadkowego w Austrii umożliwiają spadkodawcom dokładnie to samo, jeśli chodzi o testamenty. Natomiast w przypadku darowizn na wypadek śmierci stan prawny kształtuje się już inaczej. Przepisy prawa spadkowego w Austrii nie dopuszczają bowiem możliwości ich późniejszego odwołania lub zmiany. Z tego względu przed zawarciem takiej umowy trzeba bardzo dokładnie zastanowić się, czy aby na pewno jest to dobry pomysł.

Dziedziczenie w Austrii – czym zatem jest darowizna na wypadek śmierci?

W rozumieniu przepisów prawa spadkowego w Austrii darowizna na wypadek śmierci jest dwustronną umową zawieraną w formie aktu notarialnego pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą, poprzez którą spadkodawca przekazuje spadkobiercy określony składnik swojego majątku z chwilą śmierci. Mówiąc prościej, w razie, gdy spadkodawca umrze, spadkobierca nabywa w ten sposób własność tej rzeczy. Oczywiście nie zawsze jest to takie proste w praktyce. Przykładowo, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, spadkobierca w pierwszej kolejności musi udać się do sądu wraz z aktem zgonu spadkodawcy i złożyć wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej.
Pomimo że wykonanie darowizny na wypadek śmierci następuje dopiero po śmierci spadkodawcy, trzeba zauważyć, że stosunek zobowiązaniowy między stronami powstaje i trwa już za jego życia. Dla przykładu: jeżeli spadkodawca postanowi sprzedać przedmiot darowizny, to spadkobierca ma względem niego roszczenie odszkodowawcze. Przepisy prawa spadkowego w Austrii nakładają bowiem na obydwie strony umowy darowizny mortis causa bezwzględny obowiązek przestrzegania zawartych w niej postanowień.

Otrzymałem spadek w Austrii – co robić?

Powołanie do dziedziczenia za granicą jest bez wątpienia sporym wyzwaniem dla osób nieznających przepisów prawa spadkowego za granicą i języka obcego. Spadkobiercom wydaje się najczęściej, że ze wszystkim poradzą sobie samemu, a jak się później okazuje, działanie na własną rękę kończy się niepowodzeniem. Z tego powodu bezpiecznym rozwiązaniem jest wówczas zaufać doświadczonemu prawnikowi, który pomoże w nabyciu spadku z zagranicy. Kompleksowe wsparcie w tym obszarze zapewniają specjaliści z Adwokat w Europie. Oferta naszej kancelarii prawnej jest skierowana do wszystkich naszych Rodaków, którzy otrzymali spadek z zagranicy. Jeżeli więc tylko dostałeś spadek w Austrii i nie chcesz przejmować się jakimikolwiek formalnościami związanymi z dziedziczeniem, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Prawnicy z Adwokat w Europie cały czas pozostają do Twojej dyspozycji i chętnie udzielą Ci dalszych informacji. W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z lokalnymi prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym w Austrii, dzięki czemu gwarantujemy Ci najwyższą jakość obsługi prawnej. Twój interes jest dla nas najważniejszy.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments