Blog

DZIEDZICZENIE W AUSTRALII – SPROSTOWANIE TESTAMENTU W NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII

DZIEDZICZENIE W AUSTRALII – SPROSTOWANIE TESTAMENTU W NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII

Jan Kowalski
-

W dzisiejszym artykule poruszyliśmy problematykę sprostowania testamentu w świetle przepisów obowiązujących w Nowej Południowej Walii. Jest to najstarszy, a zarazem najbardziej zaludniony stan położony na terytorium dzisiejszej Australii. Według danych statystycznych pochodzących z australijskiego spisu powszechnego (dane z 2016 r.) w Australii mieszka na co dzień blisko 200 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Nie dziwi więc fakt, że nasi rodacy często zostają powołani do dziedziczenia w Australii. Wówczas znajomość aktualnego stanu prawnego obowiązującego w tym państwie jest konieczna.

Jednakże z uwagi na fakt, że Australia jest państwem federalnym, prawo spadkowe w Australii nie jest jednolite. Spotykamy się tam z odmiennymi uregulowaniami, które jeszcze bardziej komplikują stan prawny sprawy spadkowej. W zależności od miejsca otwarcia spadku (a konkretniej – od stanu, w którym dochodzi do dziedziczenia) inaczej będzie kształtować się sytuacja prawna spadkobiercy i innych osób bezpośrednio zainteresowanych nabyciem spadku w Australii.

Prawo spadkowe w Australii – W jakich sytuacjach sprostowanie testamentu jest możliwe?

W myśl przepisów prawa spadkowego w Nowej Południowej Walii sprostowanie testamentu następuje w drodze postanowienia wydawanego przez właściwy sąd. Zyskuje on kompetencję do sprostowania testamentu zmarłego jedynie w dwóch przypadkach, w związku z czym niniejszą instytucję prawa spadkowego należy rozważać jako absolutnie wyjątkową. Prawo spadkowe w Australii wiąże bowiem skuteczne sporządzenie testamentu z wywołaniem doniosłych skutków prawnych, a sam testament stanowi przejaw ostatniej woli zmarłego. Sprostowanie testamentu jest zatem możliwe tylko wyjątkowo. Może ono mieć miejsce w następujących sytuacjach:

– testament zawiera błąd pisarski lub
- treść testamentu stoi w sprzeczności z rzeczywistą wolą spadkodawcy.

Warto zauważyć, że przepisy prawa spadkowego w Nowej Południowej Walii przyznają sądowi swobodę w zakresie ustalenia okoliczności uzasadniających potrzebę sprostowania testamentu. Z tego powodu sąd nie jest związany wnioskiem o sprostowanie testamentu, gdyż w przeciwnym razie łatwo mogłoby dojść do naruszeń ostatniej woli spadkodawcy. Nadrzędnym celem prawnym konstrukcji prawnej sprostowania testamentu przewidzianej w prawie spadkowym w Australii jest przecież ochrona ostatniej woli spadkodawcy, a nie zabezpieczenie partykularnych interesów spadkobierców.

Sprostowanie testamentu w Australii – wniosek i terminy

W celu zainicjowania postępowania w przedmiocie sprostowania testamentu konieczne jest uprzednie złożenie stosownego wniosku. Co istotne, osoby bezpośrednio zainteresowane mają na to zasadniczo 12 miesięcy liczonych od daty śmierci spadkodawcy. Takie ograniczenie zawarte w przepisach prawa spadkowego w Australii zostało zastrzeżone z uwagi na konieczność ochrony interesów osób trzecich. Ewentualne sprostowanie testamentu ma bowiem bezpośredni wpływ na sytuację pozostałych osób dziedziczących spadek.

W uzasadnionych przypadkach sąd jest uprawniony do przedłużenia terminu do złożenia omawianego wyżej wniosku. Może on nawet w dowolnym czasie wydłużyć ten termin, jeżeli:

– uzna to za konieczne lub
– nie został jeszcze dokonany ostateczny podział spadku.

Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że powyższe wyjątki nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej, a wręcz przeciwnie – niekiedy powinny być interpretowane wręcz zacieśniająco. Z tego względu przesłanki przemawiające za przedłużeniem terminu do złożenia wniosku o sprostowanie testamentu w Australii powinny istnieć obiektywnie i nie budzić najmniejszych wątpliwości z punktu widzenia postronnych osób.

Spadek w Australii – oferta Lawyer in Europe

Dziedziczenie w Australii, a więc na całkowicie obcym kontynencie to między innymi problemy logistyczne, bariery językowe czy wreszcie różnice w prawie. Dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozwalającym na ustrzeżenie się błędów i skuteczne nabycie spadku po zmarłym jest skorzystanie z usług fachowców, którzy zajmą się wszelkimi formalnościami. Wieloletnie doświadczenie prawników z Lawyer in Europe gwarantuje skuteczne przeprowadzenie postępowania zmierzającego do stwierdzenia ostatecznego nabycia spadku zza granicy. Nasi specjaliści służą bezcennym wsparciem oraz wiedzą, którą z miłą chęcią dzielą się ze wszystkimi swoimi Klientami.

Ponieważ jednym z głównych obszarów praktyki kancelarii Lawyer in Europe jest międzynarodowe prawo spadkowe, nasi prawnicy podejmą się również spraw związanych z dziedziczeniem w Australii. A zatem jeśli zostałeś powołany do spadku w tym państwie bądź potrzebujesz skorzystać z innej formy pomocy w sprawie z zakresu prawa spadkowego za granicą, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Lawyer in Europe.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments