Blog

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W SŁOWACJI – KTO MOŻE LICZYĆ NA OTRZYMANIE SPADKU?

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W SŁOWACJI – KTO MOŻE LICZYĆ NA OTRZYMANIE SPADKU?

Jan Kowalski
-

Dziedziczenie w Słowacji odbywa się co do zasady na podstawie dziedziczenia testamentowego lub dziedziczenia ustawowego. Preferowanym trybem jest rzecz jasna ten pierwszy, gdyż to właśnie testament jako uroczysty akt ostatniej woli spadkodawcy najlepiej oddaje jego rzeczywiste intencje. Jednakże w razie jego braku bądź w przypadku istnienia jakichś składników majątkowych należących do spadkodawcy nieobjętych testamentem prawo spadkowe w Słowacji przewiduje dziedziczenie ustawowe.

W ramach naszego dzisiejszego artykułu postanowiliśmy więc przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące dziedziczenia na mocy ustawy w prawie spadkowym w Słowacji. Przepisy regulujące przedmiotową problematykę mają na celu przede wszystkim zminimalizowanie ewentualnych sporów związanych z dzieleniem majątku po zmarłym. Spadek trafia wówczas do najbliższych członków rodziny spadkodawcy określanych łącznie mianem „spadkobierców ustawowych”.

Prawo spadkowe Słowacja – ustawowy porządek dziedziczenia w Słowacji

Już na samym wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy prawa spadkowego w Słowacji dzielą spadkobierców ustawowych, przydzielając ich do poszczególnych grup. Zasadniczo najważniejszym kryterium pozwalającym na przypisanie danego spadkobiercy ustawowego do poszczególnej grupy spadkobierców są więzi rodzinne zachodzące pomiędzy konkretnym spadkobiercą a spadkodawcą.

Obecnie obowiązujące prawo spadkowe w Słowacji wyróżnia cztery takie grupy, które składają się na ustawowy porządek dziedziczenia w Słowacji. Zasadą jest, że dopiero w razie braku spadkobierców z bliższej grupy spadek może zostać odziedziczony przez spadkobierców należących do dalszych grup. W dalszej części niniejszego artykułu omówiliśmy kolejno poszczególne grupy spadkobierców ustawowych wraz z wyjaśnieniem podstawowych zasad dziedziczenia w obrębie każdej z nich.

I grupa spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji

Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji należą małżonek spadkodawcy oraz zstępni. Dziedziczą oni w równych częściach. Spośród zstępnych spadkodawcy uprawnionymi do dziedziczenia w pierwszej kolejności są przede wszystkim jego dzieci (zarówno biologiczne, jak i przysposobione), natomiast w razie gdy któreś z nich nie dziedziczy, jego ustawowy udział w spadku przypada na rzecz jego zstępnych. Natomiast w sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych zstępnych (np. zstępni nie dożyli otwarcia spadku) bądź z jakiejkolwiek innej przyczyny nie dziedziczą, to majątek dzielony jest pomiędzy spadkobierców należących do drugiej grupy.

II grupa spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji

Drugą grupę spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji współtworzą małżonek spadkodawcy, rodzice oraz osoby, które zamieszkiwały ze spadkodawcą we wspólnym gospodarstwie przez co najmniej rok przed jego śmiercią i zajmowały się tym gospodarstwem lub były na utrzymaniu spadkodawcy. Spadkobiercy znajdujący się w drugiej grupie dziedziczą właściwie w równych częściach, jednakże małżonek spadkodawcy z mocy ustawy otrzymuje minimum połowę spadku po swoim małżonku.

III grupa spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji

W trzeciej grupie spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji znajdują się rodzeństwo spadkodawcy oraz osoby zamieszkałe ze spadkodawcą przez co najmniej rok przed jego śmiercią, o których mowa powyżej. Także tutaj spadkobiercy dzielą między sobą majątek zmarłego w równych częściach. W przypadku gdy któreś z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, w jego miejsce wstępują zstępni tego rodzeństwa.

IV grupa spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Słowacji

Sytuacji, w których dochodzi do dziedziczenia ustawowego przez spadkobierców należących do czwartej grupy, jest w praktyce niewiele. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Słowacji spadek trafia wówczas do dziadków spadkodawcy, natomiast gdy żaden z nich nie żyje – do ich zstępnych. Zupełnie wyjątkowo tzn. wtedy gdy brak jest spadkobierców z jakichkolwiek grup, spadek dziedziczy słowacki skarb państwa.

Spadek ze Słowacji – gdzie szukać sprawdzonej pomocy prawnej?

W przypadku powołania do spadku w Słowacji niezwykle przydatna okazuje się pomoc wykwalifikowanego i doświadczonego w prawie spadkowym za granicą prawnika, którego często nieocenione wsparcie pomoże w bezpiecznym nabyciu spadku. Co oczywiste, dziedziczenie w Słowacji wiąże się z pewnymi dodatkowymi niedogodnościami nieznanymi w przypadku spadkobrania w kraju. W szczególności dochodzą wtedy m.in. problemy logistyczne czy bariery językowe. Na szczęście jest na to sprawdzone rozwiązanie. Z pomocą naszej kancelarii prawnej Lawyer in Europe zupełnie bezstresowo, bezpiecznie i skutecznie nabędziesz spadek ze Słowacji czy z jakiegokolwiek innego państwa świata.

Jeżeli więc tylko otrzymałeś spadek z zagranicy bądź chciałbyś poradzić się w sprawie związanej z prawem spadkowym za granicą, nasi prawnicy pozostają do Twojej dyspozycji. W razie takiej potrzeby serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami, którzy udzielą Ci kompleksowego wsparcia bez względu na stan sprawy.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments