Blog

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W PRAWIE SPADKOWYM W HOLANDII

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W PRAWIE SPADKOWYM W HOLANDII

Jan Kowalski
-

Najnowsze dane statystyczne wskazują, że Polacy liderują wśród obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli chodzi o życie na emigracji. Z tego względu dziedziczenie za granicą jest coraz popularniejsze wśród naszych rodaków. Duży w tym udział miało przyjęcie tzw. Europejskiego Rozporządzenia Spadkowego, które wprowadziło do unijnego porządku prawnego zasadę, zgodnie z którą: jeżeli obywatel państwa członkowskiego UE nie dokonał za życia wyboru prawa właściwego w sprawach spadkowych, postępowanie spadkowe jest prowadzone przez właściwe organy państwowe państwa UE, w którym miał on ostatnie miejsce zamieszkania bądź zwykłego pobytu przed śmiercią.

W dzisiejszym artykule przybliżymy zagadnienie dziedziczenia ustawowego na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego w Holandii. Dziedziczenie ustawowe jest obok dziedziczenia testamentowego jednym z podstawowych trybów dziedziczenia. Spotykamy się z nim w bardzo wielu różnych sytuacjach. Znajduje ono bowiem zastosowanie nie tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie relewantnego prawnie testamentu. Problematykę prawa spadkowego w Holandii reguluje kompleksowo holenderski kodeks cywilny Burgerlijk Wetboek.

Dziedziczenie ustawowe w Holandii – kiedy znajduje zastosowanie?

Wbrew pozorom dziedziczenie ustawowe zdarza się stosunkowo dość często. Oczywiście na pierwszą myśl do głowy przychodzi nam sytuacja, kiedy spadkodawca umiera bez testamentu, bądź co prawda pozostawia po sobie testament, jednakże ten z różnych przyczyn nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych. Przepisy prawa spadkowego w Holandii odnoszące się dziedziczenia ustawowego znajdą również zastosowanie w innych przypadkach. Przykładowo można tutaj wskazać na następujące stany faktyczne:

 • wszystkie osoby powołane do dziedziczenia na podstawie testamentu zrzekły się spadku;
 • spadkodawca nie rozporządził w testamencie całym swoim majątkiem;
 • osoby powołane do dziedziczenia przez spadkodawcę nie mają zdolności prawnej do przyjęcia spadku.

Krąg spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Holandii

Uprawnionymi do dziedziczenia ustawowego są wyłącznie tzw. spadkobiercy ustawowi. Co do zasady są nimi najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. W prawie spadkowym w Holandii grono spadkobierców ustawowych obejmuje (art. 10 Burgerlijk Wetboek):

 • małżonka (zarejestrowanego partnera życiowego) spadkodawcy oraz jego dzieci;
 • rodziców spadkodawcy wraz z rodzeństwem;
 • dziadków spadkodawcy;
 • pradziadków spadkodawcy.

Co istotne, w związku z nowelizacją przepisów, od 2003 roku zarejestrowani partnerzy życiowi są traktowani na równi z małżonkami. Dlatego też krąg spadkobierców ustawowych w prawie spadkowym w Holandii uzupełniają zarejestrowani partnerzy. Tym samym grono to ma charakter zamknięty, w związku z czym nikt inny spoza osób w nim wymienionych nie jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego w świetle prawa spadkowego w Holandii.

Dziedziczenie ustawowe w Holandii – porządek dziedziczenia

Przestawiona powyżej kolejność nie ma przypadkowego charakteru. Stanowi bowiem ona ustawowy porządek dziedziczenia w prawie spadkowym w Holandii. Przynależność do danej grupy została uzależniona bezpośrednio od stopnia pokrewieństwa zachodzącego między spadkodawcą a poszczególnym spadkobiercą ustawowym. A zatem im bliższe są te więzi, do tym korzystniejszej grupy został przypisany dany spadkobierca.

W pierwszej kolejności powołanymi do dziedziczenia ustawowego w prawie spadkowym w Holandii są więc małżonek (zarejestrowany partner) spadkodawcy oraz jego dzieci. Dopiero w razie braku spadkobierców z pierwszej grupy, powołanymi do dziedziczenia będą mogli zostać spadkobiercy należący do drugiej grupy.

Dziedziczenie ustawowe małżonka w prawie spadkowym w Holandii

Sytuacja prawna małżonka w prawie spadkowym w Holandii kształtuje się odmiennie w zależności od istnienia pozostałych spadkobierców ustawowych uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Zasadniczo można tutaj wyróżnić następujące sytuacje:

 1. jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie dzieci, małżonek dziedziczy cały spadek po drugim małżonku;
 2. jeżeli małżonek dziedziczy razem z dziećmi, dziedziczą oni w równych częściach;
 3. rozwiedziony małżonek traci status spadkobiercy ustawowego z mocy prawa i tym samym nie jest uprawniony do ustawowego udziału w spadku.

Spadek w Holandii – oferta Lawyer in Europe

Wszelkie kwestie związane z nabywaniem spadku w obcym państwie są skomplikowane i budzą wiele wątpliwości. Jeżeli zostałeś powołany do dziedziczenia w Holandii bądź potrzebujesz jakiejkolwiek innej pomocy z zakresu prawa spadkowego za granicą, kancelaria prawna Lawyer in Europe służy pełnym zakresem wsparcia. Głównym obszarem naszej codziennej praktyki są sprawy z obszaru szeroko rozumianego międzynarodowego prawa spadkowego. Z tego powodu prawnicy z Lawyer in Europe bardzo chętnie udzielą wszechstronnego wsparcia na każdym etapie sprawy. Pomoc naszych prawników obejmie zarówno kwestie stricte prawne, jak i również administracyjne czy podatkowe.

W razie potrzeby serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi prawnikami z Lawyer in Europe. Prawo spadkowe za granicą nie kryje przed nami żadnych tajemnic. Od wielu lat działamy na rzeczy ochrony praw spadkowych naszych Klientów. Interes Klienta jest dla nas najważniejszy.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments