Blog

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W GRUZJI – KTO DZIEDZICZY Z MOCY USTAWY?

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W GRUZJI – KTO DZIEDZICZY Z MOCY USTAWY?

Jan Kowalski
-
Dziedziczenie ustawowe jest obok dziedziczenia testamentowego jednym z podstawowych sposobów dziedziczenia przewidzianym w przepisach prawa spadkowego w Gruzji. Wbrew pozorom znajduje swoje zastosowanie nie tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, ale również, gdy ważny testament został co prawda sporządzony, ale powołane przez spadkodawcę osoby nie chcą lub nie mogą przyjąć spadku. Zdecydowanie najczęściej jednak spotykamy się z nim właśnie z powodu braku testamentu. Jako że to testament najlepiej odzwierciedla ostatnią wolę testatora, warto zdecydować się na jego sporządzenie.
W ramach dzisiejszego artykułu zdecydowaliśmy się natomiast na przedstawienie najistotniejszych informacji na temat dziedziczenia ustawowego w Gruzji. Na pierwszy rzut oka problematyka ta może wydawać się stosunkowo dość prosta, a niekiedy wręcz oczywista. Nic jednak bardziej mylnego, gdyż w praktyce sprawy spadkowe są na ogół skomplikowane i zawiłe. Z tego względu, mając do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy spadkiem z Gruzji w ogóle, dobrze jest rozejrzeć się za sprawdzonym prawnikiem, którego nieocenione wsparcie, w tym doświadczenie zawodowe pomogą w bezpiecznym i skutecznym nabyciu spadku.

Prawo spadkowe Gruzja – podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego w Gruzji

Na wstępie wypada wyjaśnić, że dziedziczenie ustawowe wiąże się z tym, że całość bądź jedynie określona część spadku po zmarłym przechodzi na rzecz określonych ustawowo osób (tzw. spadkobierców ustawowych). Do niniejszego grona zalicza się w zasadzie wyłącznie rodzinę spadkodawcy, choć spadkobiercą ustawowym jest niekiedy państwo. Przepisy prawa spadkowego w Gruzji wyróżniają pięć grup spadkobierców ustawowych, wprowadzając w ten sposób ustawowy porządek dziedziczenia. Przynależność do danej z grup została ustalona na podstawie więzi prawnorodzinnej zachodzącej pomiędzy konkretnym spadkobiercą a spadkodawcą – im bliższa ona jest, do tym „lepszej” grupy został zaklasyfikowany ten spadkobierca.
Co ważne, zasadą w prawie spadkowym w Gruzji jest, że dopóki żyje choć jeden ze spadkobierców należących do poprzedniej grupy, dopóty wykluczone jest dziedziczenie przez spadkobierców znajdujących się w dalszych grupach. W pierwszej kolejności spadek trafia zatem do osób najbliższych spadkodawcy, o których mowa poniżej. W tym miejscu warto dodać, że udziały spadkobierców przynależących do tej samej grupy spadkobierców ustawowych co do zasady są równe. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa spadkowego w Gruzji wprowadzają w tym zakresie pewne wyjątki. W razie zaistnienia sporu co do sposobu podziału spadku spadkobiercy zawsze mogą skierować sprawę do sądu.

Prawo spadkowe Gruzja – krąg spadkobierców ustawowych w Gruzji

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Gruzji krąg spadkobierców ustawowych tworzą:

 1. w pierwszej grupie: zstępni, małżonek oraz rodzice;
 2. w drugiej grupie: rodzeństwo, a w razie gdy nie żyją, ich dzieci;
 3. w trzeciej grupie: dziadkowie;
 4. w czwartej grupie: wujostwo;
 5. w piątej grupie: kuzynostwo.

Ponadto trzeba zauważyć, że przepisy prawa spadkowego w Gruzji traktują na równi dzieci biologiczne z dziećmi przysposobionymi (in. adoptowanymi), jak i dziećmi pozamałżeńskimi, które spadkodawca uznał za życia. Analogicznie pojęcie „rodziców” obejmuje swoim zakresem przysposabiających (in. rodziców adopcyjnych). Wszyscy z nich są zatem spadkobiercami ustawowymi w rozumieniu przepisów prawa spadkowego w Gruzji, a co więcej, dziedziczą w ramach pierwszej grupy.

Dziedziczenie Gruzja – oferta Adwokat w Europie

Dziedziczenie w Gruzji znacząco różni się od spadkobrania w naszym kraju. Pojawia się wówczas m.in. konieczność znajomości zagranicznych przepisów prawnych czy języka. Na dodatek spadkobiercom często zależy na sprowadzeniu zwłok z zagranicy, a to z kolei wymaga uzyskania stosownych dokumentów. Osoby powołane do spadku próbują zazwyczaj zająć się tym wszystkim samemu, co jak się później okazuje – w większości wypadków kończy się niepowodzeniem. Chcąc tego uniknąć, wystarczy powierzyć swoją sprawę spadkową profesjonalnej kancelarii prawnej działającej w tym obszarze. Bez wątpienia pozwoli to na uniknięcie wszelkich błędów, a poza tym uprości nabycie spadku z zagranicy. Kompleksowe usługi prawne w tym zakresie oferują prawnicy z Adwokat w Europie.
Jeżeli więc otrzymałeś spadek w Gruzji bądź poszukujesz sprawdzonej porady prawnej z prawa spadkowego w Gruzji, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami. W związku z prowadzoną praktyką współpracujemy z lokalnymi prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym, dzięki czemu zaoszczędzisz w ten sposób swój cenny czas i pieniądze, a co więcej, nie będziesz musiał obawiać się o jakość obsługi prawnej.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments