Blog

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W CZECHACH – ZASADY DZIEDZICZENIA W CZECHACH

DZIEDZICZENIE USTAWOWE W CZECHACH – ZASADY DZIEDZICZENIA W CZECHACH

Jan Kowalski
-
O tym, do kogo trafi ostatecznie spadek po zmarłym decyduje spadkodawca w testamencie lub w drodze umowy spadkowej. Jeśli natomiast tego nie zrobi, bezpośrednie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy regulujące problematykę dziedziczenia ustawowego. Bez najmniejszego znaczenia jest wówczas ostatnia wola zmarłego, co rzecz jasna nie jest dla niego najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pomimo że każdy z nas ma tego pełną świadomość, w bardzo wielu przypadkach koniec końców zapomina się o zaplanowaniu swoich spraw spadkowych na czas.
Dlatego też w ramach dzisiejszego artykułu objaśniliśmy zwięźle istotę dziedziczenia ustawowego na podstawie przepisów prawa spadkowego w Czechach. Podobnie jak w przypadku dziedziczenia w Polsce, dziedziczenie w Czechach na podstawie ustawy może dotyczyć całości bądź jedynie określonej części spadku. Ta druga sytuacja ma miejsce np. wtedy, gdy spadkodawca nie uwzględnił w swoim testamencie wszystkich posiadanych składników majątkowych.

Dziedziczenie Czechy – kto dziedziczy spadek w Czechach z mocy ustawy?

Dla pełniejszego oddania istoty dziedziczenia ustawowego w Czechach trzeba zacząć od tego, że spadek w tym trybie przechodzi na rzecz określonych ustawowo krewnych spadkodawcy. Celem ich określenia przepisy prawa spadkowego w Czechach posługują się zbiorczym określeniem spadkobierców ustawowych, do których prawodawca zaliczył przede wszystkim rodzinę zmarłego. Co istotne, grono to jest zamknięte. I tak świetle przepisów prawa spadkowego w Czechach spadkobiercami ustawowymi zmarłego są:

 • w pierwszej grupie: małżonek i dzieci;
 • w drugiej grupie: małżonek, rodzice oraz osoby, które co najmniej rok przed śmiercią spadkodawcy prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe lub pozostawały na jego utrzymaniu;
 • w trzeciej grupie: rodzeństwo i konkubenci;
 • w czwartej grupie: dziadkowie;
 • w piątej grupie: pradziadkowie;
 • w szóstej grupie: wnuki rodzeństwa i dzieci dziadków.

W formie ciekawostki warto nadmienić, że w przypadku braku którejkolwiek ze wskazanych wyżej osób, spadek przechodzi na własność państwa, które jest wówczas traktowane na równi ze spadkobiercą ustawowym. Oczywiście są to sytuacje wyjątkowe, które zdarzają się w praktyce niezwykle rzadko.

Dziedziczenie Czechy – wybrane zasady dziedziczenia ustawowego w Czechach

W związku z dziedziczeniem ustawowym przepisy prawa spadkowego w Czechach wyróżniają kilka zasad ogólnych oraz szereg zasad szczególnych. Wśród zasad ogólnych najważniejsza z nich odnosi się do tzw. ustawowego porządku dziedziczenia. W jej myśl dopóki żyje choć jeden ze spadkobierców znajdujących się w poprzedniej grupie, dopóty wykluczone jest dziedziczenie przez tych przypisanych do dalszych grup. Drugą istotną zasadą ogólną w prawie spadkowym w Czechach jest to, że udziały spadkobierców z tej samej grupy spadkobierców ustawowych są równe. Przepisy szczególne wprowadzają w tym zakresie pewne wyjątki.

Przykładowe zasady szczególne dziedziczenia ustawowego w Czechach w obrębie pierwszej grupy:

 1. Jeżeli spadkodawca pozostawał w ustawowej wspólności majątkowej, w pierwszej kolejności sąd spadku dokonuje podziału majątku wspólnego, przyznając małżonkowi pozostałemu przy życiu przysługującą mu część tego majątku (tj. zazwyczaj połowę majątku wspólnego).
 2. W razie, gdy któreś z dzieci spadkodawcy nie otrzyma swojego ustawowego udziału w spadku, w jego miejsce wstępują jego dzieci, które dziedziczą w równych częściach.
 3. W przypadku kiedy małżonek spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, całość spadku dziedziczą dzieci lub ich zstępni w równych częściach.
 4. Z kolei w sytuacji, w której spadkodawca nie miał dzieci, ale miał małżonka, całość spadku po zmarłym nie przechodzi na małżonka, lecz dziedziczy on w równych częściach wraz ze spadkobiercami z drugiej grupy.

Dziedziczenie za granicą – spadek w Czechach

Z roku na rok powołanie do spadku z zagranicy jest coraz powszechniejszym zjawiskiem jeśli chodzi o Polaków. To jednak wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy z nas ma jakiegoś bliskiego mieszkającego na co dzień w zagranicznym państwie. Otrzymanie spadku z zagranicy stanowi jednak całkiem spore wyzwanie gdyż poza koniecznością bardzo dobrej znajomości przepisów prawa spadkowego za granicą czy oficjalnego języka urzędowego dochodzi jeszcze przecież stres, a jak wiadomo, nie jest on najlepszym doradcą. Z tych powodów warto zadbać o bezpieczne nabycie spadku z zagranicy, powierzając swoją sprawę spadkową kompetentnemu prawnikowi. Szeroki wachlarz usług w tym zakresie mają do zaoferowania specjaliści z Adwokat w Europie.
W razie takiej potrzeby zachęcamy zatem do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii prawnej. Nasi prawnicy z wielką chęcią udzielą Ci niezbędnego wsparcia prawnego przy nabywaniu spadku z dowolnego państwa na świecie. Doskonale zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że dziedziczenie za granicą znacząco odbiega od spadkobrania w kraju, co jedynie komplikuje sytuację. Dobrą informacją jest jednak to, że nie musisz zostawać z tym wszystkim sam, gdyż są specjaliści, którzy zajmują się takimi sprawami zawodowo. Nadrzędną wartością, którą kierujemy się podczas rozwiązywania zleconych nam spraw, jest zawsze interes Klienta. Dlatego też nasza współpraca opiera się na kompleksowej obsłudze prawnej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments