Blog

DZIEDZICZENIE NA SŁOWACJI – ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPADKOWE

DZIEDZICZENIE NA SŁOWACJI – ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPADKOWE

Jan Kowalski
-
Bardzo wielu osobom spadek kojarzy się wyłącznie z nabyciem określonych praw majątkowych, w tym prawa własności do określonych składników majątkowych. Nie jest to jednak prawidłowe podejście, ponieważ dziedziczenie wiąże się ze wstąpieniem spadkobiercy w sytuację prawną zmarłego, a zatem zarówno w jego prawa, jak i obowiązki. Niestety niezwykle często zapomina się o tych drugich, a te obejmują przede wszystkim długi spadkowe. Najprościej mówiąc, są to zaległe zobowiązania spadkodawcy wchodzące w skład masy spadkowej, których ten nie zdołał uregulować za swojego życia. Wraz z przyjęciem spadku obowiązek ich zapłaty co do zasady przechodzi właśnie na spadkobierców.
Jako że powołanie do spadków z zagranicy jest coraz powszechniejszych zjawiskiem wśród Polaków, znajomość kwestii związanych z dziedziczeniem za granicą nabiera coraz większego znaczenia w praktyce. Rozwiązania przyjęte w przepisach prawa spadkowego za granicą nie zawsze pokrywają się bowiem z tymi obowiązującymi na gruncie polskich przepisów. Z tego względu w dzisiejszym artykule postanowiliśmy omówić problematykę odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe w świetle przepisów prawa spadkowego na Słowacji.

Prawo spadkowe Słowacja – charakter odpowiedzialności za długi spadkowe

Z chwilą złożenia oświadczenia o przyjęcia spadku na Słowacji spadkobierca nabywa swój udział w spadku, wstępując tym samym w określone prawa i obowiązki spadkodawcy. Rzecz jasna wiąże się to z przejęciem odpowiedzialności za jego długi oraz koszty pochówku. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego na Słowacji odpowiedzialność spadkobiercy jest ograniczona do wartości dziedziczonego spadku. Niekiedy jednak spadkobiercy, którym zależy na zachowaniu dobrego imienia spadkodawcy, decydują się na spłatę wszelkich zobowiązań zmarłego bez względu na fakt, czy ponoszą za nie odpowiedzialność.
Co istotne, jeżeli spadek dziedziczony jest przez co najmniej dwóch spadkobierców, ich odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa spadkowego na Słowacji jest solidarna. Konsekwencją tego jest przyjęcie, że wierzyciele spadkodawcy mogą dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń od jednego spadkobiercy, kilku z nich lub wszystkich łącznie – według swojego uznania. W razie, gdy jeden ze spadkobierców spłaci pozostałych, zobowiązanie wygasa, natomiast spadkobierca, który dokonał uregulowania długów, ma roszczenia regresowe względem pozostałych współspadkobierców.

Prawo spadkowe Słowacja – umowa o oddanie spadku wierzycielom

Przejęcie na siebie długów w związku z dziedziczeniem na Słowacji nie oznacza, że nie można się od nich skutecznie uwolnić. Mianowicie przepisy prawa spadkowego na Słowacji umożliwiają spadkobiercom zawarcie umowy z wierzycielami spadkodawcy, na podstawie której spadkobiercy przekazują spadek wierzycielom na poczet niespłaconych długów. Aby niniejsza umowa mogła zostać uznana za skuteczną, musi ona najpierw zostać zatwierdzona przez sąd spadku, który bada zgodność jej postanowień z prawem oraz dobrymi obyczajami (słowacki odpowiednik zasad współżycia społecznego).
Z kolei w sytuacji, kiedy okaże się, że wysokość długów przewyższa wartość odziedziczonego spadku, a spadkobiercy i wierzyciele nie są w stanie dojść do porozumienia, przepisy prawa spadkowego na Słowacji uprawniają sąd spadku do dokonania likwidacji spadku. W istocie polega ona na spieniężeniu majątku wchodzącego w skład spadku. Uzyskane środki ze „sprzedaży” zostają następnie rozdzielane między wierzycieli. Co istotne, roszczenia wierzycieli, których nie udało się skutecznie zaspokoić, wygasają, wobec czego tym nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do spadkobierców.

Dziedziczenie za granicą –zadbaj o bezpieczne nabycie spadku z zagranicy

Mając na względzie, że nawet drobna pomyłka może okazać się bardzo kosztowna, dziedziczenie za granicą wymaga od dziedziczących zachowania szczególnej ostrożności. Niestety nie jest to jednak takie proste, ponieważ na niekorzyść spadkobierców działa bardzo wiele czynników. Oprócz naturalnego w tego typu sytuacjach stresu czy innych skrajnych emocji pojawia się w szczególności bariera językowa. Poza tym dziedziczenie w zagranicznym państwie wymaga gruntownej znajomości przepisów prawa spadkowego za granicą, gdyż te jak wiadomo, nie zawsze są zbieżne z przepisami polskimi. Chcąc uniknąć ryzyka związanego z dziedziczeniem za granicą, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest więc powierzyć swoją sprawę doświadczonemu prawnikowi.
Specjaliści z naszej kancelarii Adwokat w Europie zajmują się całym spektrum spraw z zakresu prawa spadkowego za granicą. Stąd też mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze, co wyróżnia nas jako kancelarię spośród konkurencji działającej na rynku. Wszystkim naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną spadków z zagranicy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dziedziczeniu towarzyszy najczęściej okres żałoby po bliskiej osobie i kwestie prawne związane z dziedziczeniem mają absolutnie drugorzędne znaczenie. Powierzając swoją sprawę fachowcom z Adwokat w Europie, zapomnisz o wszelkich formalnościach pozostających w związku ze spadkiem, dzięki czemu zaoszczędzisz w ten sposób swój cenny czas, pieniądze i zbędne nerwy.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments