Blog

BRAK TESTAMENTU A DZIEDZICZENIE W SZWAJCARII

BRAK TESTAMENTU A DZIEDZICZENIE W SZWAJCARII

Jan Kowalski
-

Współcześnie istnieją dwa podstawowe sposoby dziedziczenia prowadzące do nabycia spadku po zmarłym. W zależności od tego, czy spadkodawca pozostawił po sobie relewantny prawnie testament spotykamy się odpowiednio z dziedziczeniem ustawowym bądź z dziedziczeniem testamentowym. W pierwszym przypadku wola zmarłego nie ma najmniejszego znaczenia. Bezpośrednie zastosowanie znajdują wówczas wprost przepisy prawa spadkowego, a spadek trafia do najbliższych krewnych spadkodawcy.

W ramach dzisiejszego artykułu przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z dziedziczeniem ustawowym na gruncie prawa spadkowego w Szwajcarii. W państwie tym mieszka na co dzień wielu Polaków, którzy zdecydowali się na życie na emigracji z uwagi na perspektywę znacznie lepszych zarobków. W praktyce Klienci bardzo często powierzają nam swoje sprawy dziedziczenia w Szwajcarii.

Prawo spadkowe w Szwajcarii

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę prawa spadkowego w Szwajcarii jest szwajcarski kodeks cywilny Schweizerisches Zivilgesetzbuch w skrócie ZGB. Uporządkowano w nim między innymi zagadnienie dziedziczenia ustawowego. Spadek po zmarłym dzielony jest wówczas pomiędzy tzw. spadkobierców ustawowych. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Szwajcarii należą do nich:

 • zstępni spadkodawcy (§ 457 ZGB);
 • rodzice spadkodawcy (§ 458 ZGB);
 • dalsi krewni spadkodawcy (§ 459 ZGB);
 • pozostały przy życiu małżonek bądź zarejestrowany partner życiowy spadkodawcy (§ 462 ZGB);
 • kanton, na którego terytorium spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią (§ 466 ZGB).

Kolejność dziedziczenia w prawie spadkowym w Szwajcarii została uzależniona od stopnia pokrewieństwa łączącego danego spadkobiercę ustawowego ze spadkodawcą. W pierwszej kolejności uprawnionymi do dziedziczenia ustawowego są zatem zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz pozostały przy życiu małżonek. W dalszej kolejności dziedziczą krewni dalszego stopnia, natomiast w bardzo rzadkich przypadkach majątek pozostały po zmarłym przechodzi na własność kantonu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Co istotne, prawo spadkowe w Szwajcarii nie zalicza do kręgu spadkobierców ustawowych ani konkubiny (konkubenta) spadkodawcy ani jego bliskich przyjaciół. Chcąc przekazać któremukolwiek z nich nawet najdrobniejszy składnik swojego majątku, spadkodawca jest zobowiązany do uczynienia stosownego zapisu w testamencie.

Najważniejsze zasady dziedziczenia ustawowego w prawie spadkowym w Szwajcarii

Z uwagi na złożony charakter zagadnienia w tym miejscu zdecydowaliśmy się przedstawić jedynie wybrane zasady związane z dziedziczeniem ustawowym w prawie spadkowym w Szwajcarii.

1. Dzieci spadkodawcy dziedziczą w równych częściach. Jeżeli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku, jego prawa spadkowe przechodzą na jego zstępnych.

2. W przypadku gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych zstępnych, spadek dziedziczą rodzice spadkodawcy w równych częściach. Jeżeli jeden z nich nie dożył otwarcia spadku, dziedziczą jego zstępni. W razie braku zstępnych po jednej ze stron, dziedziczenie przechodzi na spadkobierców drugiej strony.

3. Wysokość udziału w spadku jaki przypada małżonkowi spadkodawcy bądź jego zarejestrowanemu partnerowi życiowemu zależy od istnienia pozostałych spadkobierców ustawowych:

a) w przypadku dziedziczenia razem ze zstępnymi małżonkowi (partnerowi) przysługuje połowa spadku;

b) w przypadku dziedziczenia razem z linią rodzicielską małżonkowi (partnerowi) przysługują trzy czwarte spadku;

c) w przypadku braku innych spadkobierców ustawowych małżonkowi (partnerowi) przysługuje cały spadek.

Dziedziczenie w Szwajcarii – kiedy przyda się prawnik

Powołanie do dziedziczenia spadku w Szwajcarii to spore wyzwanie dla osób pochodzących z innych państw świata. Chcąc uzyskać spadek w Szwajcarii, formalności są jednak nie do przeskoczenia. Niedopełnienie przepisanym prawem obowiązkom może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje. W grę wchodzi nie tylko potencjalna możliwość nałożenia kary pieniężnej, ale, co gorsza, utrata spadku. Większość obcokrajowców nie jest bowiem zorientowana w przepisach prawa spadkowego w Szwajcarii. Dlatego najbezpieczniejszym wyjściem jest zlecenie swojej sprawy spadkowej doświadczonemu profesjonaliście obeznanemu w prawie spadkowym w Szwajcarii.

Prawnicy z Lawyer in Europe od wielu lat działają na rzecz ochrony praw spadkowych swoich Klientów. Pomagali oni również w nabywaniu spadku w Szwajcarii, w związku z czym służą pełnym zakresem wsparcia i bezcennym doświadczeniem. Jeżeli więc zostałeś powołany do dziedziczenia w Szwajcarii bądź potrzebujesz skorzystać z usług zawodowego pełnomocnika specjalizującego się w przepisach prawa spadkowego za granicą, nie czekaj i zgłoś się do naszej kancelarii, a my z przyjemnością udzielimy niezbędnego wsparcia.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments